119 resources
kvinne leser bok for en gruppe barn på skolen
Rapport og melding

Evaluering av seksårsreformen - sluttrapport

Utdanningsdirektoratets sluttrapport i evalueringen av seksårsreformen er publisert. Rapporten heter...

Fagartikkel

Evalueringa av seksårsreformen: Kommentar frå Peder Haug, professor emeritus i pedagogikk

Sluttrapporten frå evalueringa av seksårsreforma i norsk skule er nettopp publisert. Peder Haug...

Elever i industrihall får yrkesfaglig utdannelse
Fagartikkel

Samspillet mellom institusjonsbasert og arbeidsplassert læring

Denne vitenskapelige artikkelen analyserer samspillet mellom læringen som skjer på...

Tre elever i kjeledress
Fagartikkel

Forskning om yrkesfaglærerutdanning

En oversikt over forskningsartikler om yrkesfaglærerutdanning fra OsloMet.

PPU-student i praksis på yrkesfag
Fagartikkel

Eget senter sprer kunnskap om yrkesfag og yrkesfaglærerutdanning

Senter for kunnskap om yrkesfag er en ny satsing som formidler forskning og informasjon om yrkesfag...

Video

Animasjonsfilm som skapende prosess

Ved å bruke denne ressursen får barnehagelærerutdannere, studenter og barnehageansatte kunnskap om å...

Tegning av person som går opp en trapp og leser
Rapport og melding

Profesjonsnære utdanningar over heile landet

Melding til Stortinget, Meld. St. 19 (2023–2024). Tilråding frå Kunnskapsdepartementet 5. april 2024...

Bilde av tre barn som koder roboten KUBO
Video

Problemløsning i barnehagen

Ved å bruke denne ressursen får barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter og barnehagelærere...

Jente står alene med bøyd hode og ryggen til.
Video

Hvordan få sjenerte barn til å trives i barnehagen?

Ved å bruke denne ressursen får barnehagelærerutdannere, barnehagelærerstudenter og...

Ung kvinnelige lærerstudent er i et klasserom og hjelper noen elever. Vi ser elevene bakfra.
Fagartikkel

Simulering som pedagogisk metode knyttet til skikkethetsvurdering i grunnskolelærerutdanningen

Grunnskolelærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger (UiS) har de siste to årene utviklet og...

Fagartikkel

Undervisningsverkstedet - for faglærere i lærerutdanningene

Undervisningsverkstedet er satt i gang av Universitetet i Agder (UiA) og er et teknologirikt...

mann står innerst i et rom ved en whiteboard-tavle, vi ser ryggene til dem som ser fram mot ham og tavler
Fagartikkel

Repetisjonskurs + matte = trygge lærerstudenter og bedre resultater

Lærerstudenter har høy strykprosent på matematikkdelen av lærerstudiet. Ved Universitetet i...

To elever hører på en foreleser
Fagartikkel

Erfaringer med simuleringsaktiviteter i grunnskolelærerutdanningen

Bruk av simuleringsaktiviteter er et eksempel på det utvidede praksisbegrepet innen...

Lærer som underviser flere elever i et klasserom
Avhandling

Samarbeid og det tredje rom i praksisopplæringen

Ny doktorgrad fra Universitetet i Oslo ser nærmere på hvordan praksisopplæringen i lærerutdanningen...

To personer sitter i et studio
Webinar

Webinar om lærerutdanningsforskning i de nordiske landene

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) arrangerte fredag 2. februar webinar om lærerutdanningsforskning...

En gruppe mennesker står rundt et bord og en tavle og diskuterer
Rapport og melding

Eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger

Rapport med eksempler på utvidet praksis i lærerutdanninger og en tematisk oversikt over studerte...

To barn løper innover i et hus, en kvinne står bak
Webinar

Video-opptak av webinar om skole-hjem-samarbeid

Her kan du se opptak av Kunnskapssenter for utdannings webinar om skole-hjem-samarbeid, arrangert 15...

Elev ved pult, lærer står ved siden av
Fagartikkel

Hvordan motivere framtidige lærere er tema i bok av skoleforskere

Sviktende rekruttering til lærerutdanningene drøftes i bok skrevet av skoleforskere, blant annet fra...

To voksne personer snakker sammen i et tomt klasserom
Avhandling

Partnerskap i lærerutdanningene - hvordan utvikle praksislærernes profesjonelle identitet

Fersk doktorgradsavhandling ved Universitetet i Agder, som er en studie av praksislærere som...

Voksen person sitter og ser litt bekymret ut
Avhandling

Lærerutdanningen og studentenes indre følelser

Hvis lærerstudenter lærer å forholde seg til hele følelsesregisteret sitt - sine «emosjoner» på...

barnefingre peker mot bilder
Fagartikkel

Tidlig erfaring med praksis på campus for grunnskolelærerstudenter

Et eget prosjekt ved lærerutdanningen ved Universitetet i Stavanger har vist seg så vellykket at det...

Hatt ligger ved delt jordklode og noen bøker
Fagartikkel

Internasjonal studentmobilitet i sammenheng med lærerutdanning

Artikkel som undersøker mobilitetspolitikk for høyere utdanning, skrevet av Tea Dyred Pedersen, som...

Barn sitter i møte med to voksne ved et bord
Kunnskapsoversikt

Utviklingssamtaler i skolen - foreldres, læreres og elevers roller

En systematisk kunnskapsoversikt og metasyntese fra Kunnskapssenter for utdanning, som kan være...

Skjermbilde kunnskapsoversikt lærerutdanning Norden
Kunnskapsoversikt

Kunnskapsoversikt over forskning på lærerutdanning i Norden

Kunnskapssenter for utdanning (KSU) ved Universitetet i Stavanger har systematisert forskning på...