Skip to main content
2 resources
Lærer som underviser flere elever i et klasserom
Rapport og melding

Meld. St. 14

Kompetansereformen - Lære hele livet

Studenter i gruppearbeid
Fagartikkel

Studentaktiv læring i lærarutdanningane

STALU-prosjektet skal styrka læringa, refleksjonen og engasjementet til lærarstudentane. Metoden er å utvikla undervising som gjer studentene meir aktive og utdanningane meir profesjonsretta.