NMS Global Exchange Kamerun

Oppdag Kamerun, et av Afrikas mest kulturelle, geografisk og språklig varierte land! Er du faglig sterk, selvstendig og initiativrik? Da passer et praksisopphold utenom det vanlige for deg! Dra til fantastiske Kamerun og få en kulturell opplevelse for livet.

Erlend Mongstad NMS

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

NMS Exchange tilrettelegger for at norske studenter kan ha praksis ved ulike institusjoner i byen Ngaoundéré i Kamerun. Mange har praksis på det protestantiske sykehuset i Ngaoundéré. Kommunikasjonsavdelingen til NMS har laget en kort film om sykehuset.

Karakterkrav

Alle emner, både teori og praksis, må være bestått før utreise.

Antall friplasser per semester

0.

Antall praksisplasser

10 plasser for studenter i 5. og 6. semesteret. Det er ikke mulig å reise til Kamerun i 4. semesteret.

Informasjon om praksisplasser - helsefag

I Kamerun er sykepleierollen ganske annerledes enn i Norge, i og med at det er pasientens familie som sørger for stell og mat til pasientene. Sykepleierne har kun ansvar for det medisinske. Det vil derfor i perioder være mye observasjon, men ettersom man blir kjent er det naturlig å ta mer del i prosedyrer etc. Man får også mulighet til å være med på operasjoner og på fødsler. På begge sykehusene har de også sårklinikker, hvor man kan lære mye.

Du kan lese mer om det 1. kullet som reiste til Kamerun her: https://sykepleien.no/fag/2022/11/slik-kan-utenlandspraksis-sykepleierstudenter-planlegges-og-gjennomfores

Sjekk ut @utvekslingkamerun på instagram for å får ett innblikk i hvordan studenter på sykepleie har hatt det på utveksling i Kamerun. Konto er opprettet av UiS-studenter.

Sana reiste til Kamerun våren 2023 og forteller om sitt opphold i denne videopresentasjonen.

Informasjon om skolepenger

Sjekk https://nms.no/exchange/exchangekamerun/ for oppdatert informasjon.

Stipendmuligheter

Ingen kjente muligheter utover støtten fra Lånekassen.

Bolig

Når du er i praksis i Ngaoundéré bor du på den gamle misjonsstasjonen.Les mer om misjonsstasjonen.

Vaksiner

Følg Folkehelseinstituttets anbefalinger for hvilke vaksiner du skal ta. Som sykepleiestudent bør du følge anbefalingene for «gruppe 2» i FHIs retningslinjer: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/verden/vaksiner-ved-reise-til-afrika/ ).

Alle bør være vaksinert mot difteri, stivkrampe, kikhoste og poliomyelitt. Voksne som er grunnvaksinert bør ta én dose oppfriskningsvaksine mot disse sykdommene ca. hvert 10. år. Normalt kreves også gulfebervaksine for innreise i tillegg til dTP-IPV, Hep A, Tyf, MenACWY. Vurder også BCG-vaksine og Rabiesvaksine. Les mer i Vaksinasjonsveilederen til FHI og sjekk nettsidene til NMS Exchange .

Som praksisstudent kommer du i nærkontakt med mange ulike mennesker i ulike situasjoner, og vi anbefaler vaksinering for hepatitt A og hepatitt B. Merk at hele vaksinasjonsprosessen (Hep B) kan ta opptil 6 måneder. En grunnvaksinering med tre doser fordelt på ½ år gir vanligvis livslang beskyttelse.

Sjekk også UD’s reiseinformasjon på «Helse-sider» for det spesifikke landet.

MERK: Alle studenter må fremvise negativ TB test og negativ MRSA test etter tilbakekomst til Norge.

Du må gå i gang med vaksiner allerede på søknadstidspunkt. Ta kontakt med «Reisemedisinsk senter» på SUS.

Forsikring - helsefag

Norske statsborgere med lån eller stipend Lånekassen er automatisk medlem av Folketrygden. Folketrygdens stønadssystem gir i mange tilfeller ikke fullgod dekning. Du vil for eksempel ikke få dekket hjemtransport ved sykdom. Du har heller ingen ansvarsforsikring for skade som du påfører andre og du vil heller ikke få noen menerstatning dersom du skader deg utenfor undervisningstiden.

Studenter kan tegne en utvidet ansvarsforsikring som er spesielt rettet mot sykepleiestudenter som deltar på praksisopphold i utlandet.

Forsikring til Norsk Sykepleieforbund anbefales: Norsk sykepleierforbund

Sjekk også informasjon på NMS Exchange sider: https://nms.no/exchange/

Flere spørsmål?