Örebro University

Örebro Universitets visjon er å være "a university that leads towards a knowledge-driven society".

Informasjon om utdanningsinstitusjonen

Ørebro universitet er ett av Sveriges mest ekspansive universitet med cirka 18.000 studenter. Universitetet tilbyr til sammen 90 ulike studieprogram innenfor et bredt spekter. Hovedcampus er lokalisert tre kilometer fra sentrum av Ørebro, men det er også campuser i Grythyttan, Kopparberg og Karlskoga.

Universitetet i Stavanger (UiS) har en Erasmus+ avtale med Ørebro innen hotell og reiseliv. UiS og Ørebro universitet er dessuten begge med i det nordiske nettverket Nordlys, som åpner for studentutveksling for alle fagområder og gradsnivå.

Begge universitetene er også med i NordplusMusic, som utveksler studenter innenfor musikk.

Undervisningsspråk

Svensk eller engelsk.

Krav om språkkunnskaper

Studenter som ønsker å reise på utveksling til dette universitetet må ha minimum B2 (les: høyere mellomnivå) i svensk eller engelsk i henhold til Europarådets nivåskala for språk.

Studenter som ikke oppfyller kravet vil få tilbud om online språkkurs i forkant av oppholdet.

Karakterkrav

Ingen karakterkrav.

Antall utvekslingsplasser totalt

Hotell/reiseliv: 2 plasser for bachelorstudenter per semester.
Nordlys: Ikke oppgitt.
NordplusMusic: Vanligvis 2

Utøvende kunstfag: Antall plasser er ikke gitt, det vil avhenge av antall søkere og hvor mange studenter utvekslingsstedet har kapasitet til å ta imot det aktuelle semesteret. Dette innebærer at det stort sett alltid er konkurranse om plassene, og at det legges stor vekt på kvaliteten på søknaden din.

Informasjon om skolepenger

Studenter som reiser på Erasmus+-utveksling er fritatt for skolepenger ved vertsuniversitetet.

Stipendmuligheter

Erasmus+-stipend i tillegg til lån og stipend fra Lånekassen.

Semesterorganisering

Høstsemesteret: Fra september til midten av januar
Vårsemesteret: Fra midten av januar til starten av juni
Detaljert oversikt.

Dersom utvekslingssemesteret avsluttes senere enn det påfølgende semesteret starter ved UiS, vil instituttet/fakultetet (i samarbeid med partnerinstitusjonen) sørge for tilrettelegging av din utdanningsplan, slik at du ikke blir forsinket i dine studier.

Det finnes ulike muligheter for tilrettelegging: Det kan være at man tar emner som ikke krever at man er tilstede under eksamensperioden, at man får fritak fra obligatorisk undervisning ved UiS eller at man får forlenget frist for innlevering av bachelor- og masteroppgave. Kontakt din studiekoordinator for mer informasjon.

Valg av emner

Studiepoeng i utlandet

30 ECTS = 30 studiepoeng.

Bolig

Alle internasjonale studenter som søker om bolig innen gitte frister er garantert bolig.

Flere spørsmål?