Videreutdanning for praksislærere

Er du lærer eller lektor, og ønsker å ta en videreutdanning? UiS tilbyr videreutdanning for praksislærere som skal ha studenter i praksis både fra grunnskolelærerutdanningene, og studenter på PPU og lektorutdanningen.

Bildet viser lærerstudenter i samtale med en praksisveileder.

Alle lærere som skal ha lærerstudenter i praksis skal ha videreutdanning i veiledning. Ved Universitetet i Stavanger kan du ta videreutdanning i veiledning som er skreddersydd for deg som skal ha lærerstudenter i praksis.

Vi tilbyr en videreutdanning for deg som skal ha grunnskolelærerstudenter i praksis og et videreutdanningstilbud for deg som skal ha studenter i praksis fra Lektorutdanningen eller Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

Les mer om de ulike tilbudene i menyen til venstre.