MENY

ADFERDSØKONOMI (10 SP) Nyere forskning viser at vi ofte går i mentale feller når vi gjør økonomiske beslutninger. Det er vanlig å tenke for kortsiktig og å bomme på tilsynelatende enkel sannsynlighetsregning. Det er også vanlig å tilegne seg ny informasjon på feil måte og mange drives av andre forhold enn de rent økonomiske.

Venteliste! Dette kurset er nå fulltegnet, og påmeldte fra 08. juli vil bli satt på venteliste.

Anerkjennelse og oppmerksomhet er motiverende, og vi lar noen ganger økonomiske incentiver stå i veien for gode løsninger. Kurset i Atferdsøkonomi belyser viktige problemstillinger innen finans og HR: Hvordan tas økonomiske beslutninger og hva er egentlig motivasjonen?

Målgruppe

Målgruppe for dette kurset er studenter i Executive MBA eller andre som har interesse for fagfeltet. Kurset kan tas som et valgemne i MBA eller som frittstående kurs. Universitetet i Stavanger er det eneste i landet som tilbyr Adferdsøkomi som etter- og videreutdanning, derfor kommer studenter fra hele landet for å ta kurset. Les mer her:

Reiser fra Østlandet for å ta Adferdsøkonomi i Stavanger.

Innhold

Kurset starter med en innføring i sentrale adferdsøkonomiske begrep og emner. Du vil bli introdusert for økonomiske eksperimenter som viser hvilken måte vi avviker fra rasjonell adferd og snever økonomisk egeninteresse. Deretter vises anvendelser innen HR og finans.

Problemstillinger knyttet til ledelse, insentiver, motivasjon og prestasjonsevaluering vil bli belyst ved hjelp av nyere adferdsøkonomisk forskning. Du får også innsikt i hvordan psykologiske mekanismer påvirker investeringer, risiko og adferd i finansmarkedene.

Læringsutbytte

Etter fullført kurs i atferdsøkonomi skal du:
• Ha et bedre grunnlag for å ta økonomiske beslutninger.
• Forstå samspillet mellom økonomiske incentiver og andre motivasjonsfaktorer.
• Forstå hvordan samspillet mellom psykologiske og økonomiske faktorer kan forklare atferd på arbeidsplassen og i markedene.

For detaljert emneplan - klikk her.

Forelesere

De profilerte professorene Ola Kvaløy og Mari Rege er forelesere på kurset. 

Hør Ola Kvaløy i denne podkasten om et av fremtidens yrker, Samspillsøkonom, hvor fagområdet Adferdsøkonomi spiller en relevant.

Undervisningssted        

Universitetet i Stavanger.

Undervisningsdatoer

Datoer for høstens kurs er under planlegging. Undervisningsdatoene er:
1. samling: 16.- 17. september
2. samling: 14.- 15. oktober
3. samling: 25.- 26. november
Undervisningstiden er vanligvis mellom kl 09:00 - 16:00.

Arbeidsform

Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Det tas forbehold om at undervisningen helt eller delvis kan måtte holdes via digitale plattformer, dersom det er påkrevd etter retningslinjer som gis med bakgrunn i koronasituasjonen.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Vurdering/eksamen

En obligatorisk gruppeoppgave med presentasjon som teller 1/5
Digital hjemmeeksamen: Varighet 14 dager og som gis karakter A - F.
Hjemmeeksamen teller 4/5. Eksamen deles ut siste undervisningsdag.

For mer informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetalingelser, etc, se menyene til venstre.

Påmelding

Finansiering
Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

Du vil kanskje også lese

Steg i gradene med Executive MBA

Tenker mer strategisk etter fullført EMBA

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Med forbehold om endringer.

Publisert 08.08.2020