MENY

KURSET ER FULLTEGNET. Det er innført venteliste idag 22.01, gjeldende for søkere etter kl 09.30. Kurset gir deg grunnleggende innføring i prosjektledelse i ulike virksomheter og for ulike typer projekter. Du lærer ulike metoder, teknikker og teorier som kan brukes for å nå målene med prosjektet. Kurset gir 10 studiepoeng og kan tas for seg selv eller som del av Executive Master i Business Administration.

Prosjektet som arbeidsform kan være svært effektiv, men det stiller krav til forståelse av både mål, fallgruver og suksesskriterier. Videre er det viktig å sørge for at prosjektet gis en strategisk forankring som preger planlegging, organisering, gjennomføring og avslutning.

Gevinstrealisering er viktig for å utnytte de effekter prosjektarbeidsformen kan gi på lengre sikt, men usikkerhet, interessenter og prosjektlederrollen er også sentrale begreper i kurset og ikke minst ulike kulturelle verdier. Prosjekteierstyring er også viktig for et solid ankerfeste.

Kurset kan tas som del av Executive Master of Business Administration, (EMBA), eller som frittstående kurs.

Innhold

  • Kurset gir deg en grunnleggende praktisk innføring i prosjektarbeid i ulike typer virksomheter og for ulike typer prosjekter.

  • Kurset har en praktisk tilnærming, men det vil allikevel være behov for teorier, metoder og teknikker når prosjektarbeidsformen skal praktiseres.

  • Både fordeler og ulemper rundt prosjektarbeidsformen vil bli omhandlet. Ikke minst det å se prosjektarbeidsformen også i litt utradisjonelle formål kan bringe nye perspektiver inn i virksomheten.

  • Du lærer hvordan et prosjekt kan defineres bredt mht. mål, kjennetegn, innhold, omfang, varighet, kostnad, interessenter.

  • Du blir kjent med hvordan prosjekter innenfor forskjellige områder som f.eks. produktutvikling og markedsføring utformes og gjennomføres i praksis.

  • Kurset gir deg kunnskap om kravene som stilles til prosjekter og en forståelse for hvordan en bedrift strategisk kan benytte disse.

  • Du får kjennskap til prosesser, verktøy, metoder og begreper som inngår i prosjektledelse.

En mer detaljert beskrivelse vil bli lagt ut her.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsdatoer

1. samling: 19.- 20. mars 2020
2. samling: 23.- 24. april 2020
3. samling: 28.- 29. mai 2020
Undervisningstiden er kl 08.30 - 15.30

Undervisningsform

Samlingsbaserte forelesninger med tre samlinger á to dager. Mellom samlingene må deltakerne arbeide selvstendig i grupper med prosjektoppgaver. Læringsplattformen Canvas vil bli brukt aktivt som kommunikasjonsplattform.

Samlingene vil bestå av forelesninger, mindre klasseroms øvinger og at deltakerne presenterer og diskuterer eget arbeid fra prosjektoppgavene.

Eksamen

To obligatoriske prosjektoppgaver (gruppe inntil 3 personer) skal være bestått før kandidaten får gå opp til eksamen. Eksamen vil være begrenset til 15 sider (inkl. figurer og tabeller) og skal leveres 14 dager etter utlevering siste dag. Varighet: 2 uker.

Påmelding

Finansiering

Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

For mer informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetalingelser, etc, se menyene til venstre.

Med forbehold om endringer.

Publisert 30.01.2020