MENY

Hva er hensikten med gransking? Hvilke hendelser og ulykker blir gransket? Gjennom dette kurset lærer du om regelverkskrav, aktører og roller.

Dette kurset er nå fulltegnet, og påmeldte fra 2. Juni vil bli satt på venteliste.

Ulike perspektiver og teorier om årsaker til ulykker og hendelser blir studert, og vi går nærmere inn på menneskelige, teknologiske og organisatoriske forhold (MTO) og STEP-metodikken. Du får selv gjøre praktiske øvinger i MTO- og STEP-analyser, og vil også få en beskrivelse av AcciMap-metodikken.

Andre tema som blir gjennomgå tt er:

  • Utfordringer i granskingen
  • Vitnepålitelighet
  • Intervjuteknikk
  • Hvordan forbereder og gjennomfører du et intervju?

Målgruppe

Kurset passer for ansatte i bedrifter og kommuner som har ansvar for risikostyring og sikkerhet, og ansatte i politiet, forsvaret og PST som ønsker å utvikle karrieren. Kurset er samlingsbasert og nettbasert, og dermed godt egnet for å  kombineres med jobb.

Kurset kan tas for seg selv, eller som del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Arbeidsform

Kurset består av en faglig teoretisk del som gjennomføres som ca 6-7 dagsseminarer, og et prosjektarbeid der studentene i grupper på 3-5 skriver en prosjektoppgave på ca 30 sider.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Læringsutbytte

Etter gjennomføring av kurset skal du ha kunnskap om hvordan ulike myndigheter og virksomheter utøver gransking av ulykker og hendelser. Du skal forstå hensikten med gransking og få innsikt i ulike granskingsmetoder. Du skal også få forståelse for hvordan granskingsmetodikk må tilpasses ulike aktørers roller. Et viktig mål er også at du får innsikt i hvordan granskingen kan bidra til økt sikkerhet gjennom læring.

Når du har gjennomført kurset skal du ha metodiske ferdigheter til å kunne delta i granskingsteam innenfor spesifikke virksomheter, sektorer og risikoområder.

Klikk her for fagplan

Foreleser

Det er førsteamanuensis Morten Sommer som er ansvarlig for kurset. Du kan lese mer om ham her.

Vurdering

Prosjektoppgave (50%)
Muntlig eksamen (50%)

Undervisningsdager

31. august – 1.september 2020
28-29. september 2020
26-27. oktober 2020

Eksamen 

Innlevering av prosjektoppgave: 2. november 2020

Muntlig eksamen 10-11. desember 2020

Påmelding

Vi minner om at din påmelding er bindende.

Du vil kanskje også lese

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Bruk jobben som masteroppgave

 

Publisert 29.06.2020