MENY

Kurset er ment for yrkesgrupper som arbeider med barn og unge, og gir økt kunnskap og bedre forståelse for psykiske vansker hos disse aldersgruppene.

15 studiepoeng

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. På WHO's liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert program. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Målgruppe

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer også for medarbeidere i kultur- og fritidssektoren.

Beskrivelse av studiet

  • Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om psykiske vansker.
  • Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe.
  • Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om psykisk helse i skolen.
  • Bidra til å gi kunnskap og verktøy til medarbeidere innen kultur- og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/ forebygging/mestring
Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma
Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Undervisning

Fire undervisninshelger fordelt på fredag/lørdag. To helger pr semester.
23-24. august
1-2. november
10-11. januar
13 mars

Ca kl 09.00 til 15.00 begge dager.

Eksamen vil være 27. april til 7 mai 2020.

Klikk her for timeplan

Klikk her for fagplan.

Eksamen

  • Hjemmeeksamen
  • Bokstavkarakter

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Modulen startes med forbehold om nok påmeldte.

 

 

 

 

 

Publisert 12.09.2019