MENY

Kurset er ment for yrkesgrupper som arbeider med barn og unge, og gir økt kunnskap og bedre forståelse for psykiske vansker hos disse aldersgruppene.

15 studiepoeng

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. På WHO's liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert program. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Målgruppe

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer også for medarbeidere i kultur- og fritidssektoren.

Beskrivelse av studiet

  • Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om psykiske vansker.
  • Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe.
  • Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om psykisk helse i skolen.
  • Bidra til å gi kunnskap og verktøy til medarbeidere innen kultur- og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/ forebygging/mestring
Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma
Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Undervisning

21. - 22. august 2020
6. - 7. november 2020
15. - 16. januar 2021
5. mars 2021

Ca kl 09.00 til 15.00 begge dager.

Klikk her for fagplan.

Klikk her for foreløpig timeplan

Eksamen

Hjemmeeksamen 12. - 16. april 2021

Pris

15 000,- + semesteravgift

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Modulen startes med forbehold om nok påmeldte.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

 

 

 

 

 

Publisert 22.06.2020