MENY

Denne modulen handler om kriser, traumer og overgrep. Kurset gir yrkesgrupper som arbeider med barn og unge kunnskap og verktøy til å håndtere situasjoner knyttet til temaet.

15 studiepoeng

Alle som jobber med barn kan i løpet av arbeidslivet oppleve å ha ansvar for barn som går gjennom kriser eller traumer.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

  • Beskrive og drøfte atferd og utforme konstruktive tiltak ved kriser og traumer
  • Kunne redegjøre for læringsteorier knyttet til kriser og traumer og anvende disse
  • Definere problemstilling, metode og gjennomføre tiltak rettet mot elevgruppen
  • Økt kunnskap og forståelse blant lærere om kriser, traumer og overgrep
  • Styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe
  • Gi et verktøy til å implementere kunnskapen om forebygging og styrking i skolen

Bakgrunn

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. På WHO`s liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert problem. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Målgrupper

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 og 2: Grunnforståelse og variantforståelse ved kriser og traumer
Del 3: Lærerperspektivet og lærerrollen
Del 4: Resiliens

Datoer

Fire undervisninshelger fordelt på fredag/lørdag. To helger pr semester.
13-14. september
15-16. november
24-25. januar
27. mars

Eksamen 11- 15. mai 2020

Klikk her for timeplan

Klikk her for fagplan

Eksamen

  • Hjemmeeksamen 5 dager
  • Bokstavkarakter

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

  

Publisert 12.09.2019