MENY

Denne modulen handler om kriser, traumer og overgrep. Kurset gir yrkesgrupper som arbeider med barn og unge kunnskap og verktøy til å håndtere situasjoner knyttet til temaet.

15 studiepoeng

Alle som jobber med barn kan i løpet av arbeidslivet oppleve å ha ansvar for barn som går gjennom kriser eller traumer.

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

  • Beskrive og drøfte atferd og utforme konstruktive tiltak ved kriser og traumer
  • Kunne redegjøre for læringsteorier knyttet til kriser og traumer og anvende disse
  • Definere problemstilling, metode og gjennomføre tiltak rettet mot elevgruppen
  • Økt kunnskap og forståelse blant lærere om kriser, traumer og overgrep
  • Styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe
  • Gi et verktøy til å implementere kunnskapen om forebygging og styrking i skolen

Bakgrunn

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. På WHO`s liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert problem. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Målgrupper

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 og 2: Grunnforståelse og variantforståelse ved kriser og traumer
Del 3: Lærerperspektivet og lærerrollen
Del 4: Resiliens

Datoer

4. - 5. september 2020
20. - 21. november 2020
29. - 30. januar 2021
19. mars 2021

Klikk her for fagplan

Klikk her for foreløpig timeplan

Eksamen

Hjemmeeksamen 26. - 30. april 2021

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

  

Publisert 22.06.2020