MENY

Hensikten med kurset er å gi deg nødvendig kunnskap om begreper og metoder som brukes for å fatte investeringsbeslutninger. Hovedfokuset er på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), men metodene som gjennomgås er også anvendbare på realinvesteringer (utbygginger, m.m.) Kurset gir 10 studiepoeng.

Kurset skal avholdes.

Ny søknadsfrist: 24. februar.

Kurset lærer deg virkemidlene du trenger for å styrke den økonomiske planleggingen av prosjekter. I tillegg til å få kunnskap om de viktigste metodene og verktøyene, vil du også lære å bruke dem. Etter kurset vil du blant annet kunne budsjettere kontantstrømmer, bruke forretningsreglene og de ulike beslutningskriteriene, samt kalkulere terminrenter, betaverdier og kapitalkostnader.

Målgruppe

Alle som jobber med prosjektbasert virksomhet vil ha stor nytte av dette kurset. Det kan tas for seg selv eller som del av Executive Master in Business Administration. Det er skreddersydd for å kombineres med jobb.

Innhold

Kurset Prosjektanalyse tar for seg disse hovedtemaene:

  • Plassering av kursets innhold i finansfaget
  • Kontantstrømmer
  • Renteregning/Finansmatematikk
  • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
  • Risikobegrepet
  • Kapitalverdimodellen
  • Gjennomsnittlig kapitalkostnad
  • Markedseffisiens

Hele emneplanen finner du her.

Foreleser

Kjell Jørgensen, førsteamanuensis II ved Handelshøgskolen ved UiS og dekan ved BI, er fagansvarlig for kurset.

Les mer om ham her. Lenke til: https://www.uis.no/article.php?articleID=126880&categoryID=11198

Undervisningsdager

Kurset holdes over tre samlinger ved Universitetet i Stavanger. Undervisningsdatoene er:

1. samling: 14. - 15. mars 2019
2. samling: 4. - 5. april 2019
3. samling: 2. - 3. mai 2019

Undervisningstiden er kl 08:30 - 16:00.

Undervisningsform

Samlingsbaserte forelesninger. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: to uker.

For mer informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetalingelser, etc, se menyene til venstre.

Pris

Kr 23.000,- inkludert bevertning.
I tillegg kommer semesteravgift og pensumlitteratur.
Påmeldingen er bindende. 

Påmelding

Søknadsfrist: 17. februar 2019

Opptakskrav

Kurset kan inngå som selvvalgt emne i Executive MBA eller tas som enkeltstående kurs. Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Særskilte kunnskaper i grunnleggende ferdigheter i regneark er en fordel.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig
Kjell Jørgensen, førsteamanuensis II v/HH-UiS og dekan v/BI
Epost: kjell.jorgensen@bi.no

Administrativ kontakt og opptak
Rune Løwehr, rådgiver, UiS EVU
Epost: rune.m.lowehr@uis.no
Telefon: 51833728

Mette Høgsand
Epost: mette.h.hogsand@uis.no
Telefon: 51833078

Med forbehold om endringer.

Du vil kanskje også lese

Slik finansierer du etter- og videreutdanning

– En enorm berikelse å ta EMBA

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

 

Publisert 14.02.2019