MENY

Kurset lærer deg virkemidlene du trenger for å styrke den økonomiske planleggingen av prosjekter. I tillegg til å få kunnskap om de viktigste metodene og verktøyene, vil du også lære å bruke dem. Kurset gir 10 studiepoeng.

Kurset gir deg nødvendig kunnskap om begreper og metoder som brukes for å fatte investeringsbeslutninger. Hovedfokuset er på finansielle investeringer (aksjer og obligasjoner), men metodene som gjennomgås er også anvendbare på realinvesteringer (utbygginger, m.m.).

Etter kurset vil du blant annet kunne budsjettere kontantstrømmer, bruke forretningsreglene og de ulike beslutningskriteriene, samt kalkulere terminrenter, betaverdier og kapitalkostnader.

Målgruppe

Alle som jobber med prosjektbasert virksomhet vil ha stor nytte av dette kurset. Det kan tas for seg selv eller som del av Executive Master in Business Administration. Det er skreddersydd for å kombineres med jobb.

Innhold

Kurset Prosjektanalyse tar for seg disse hovedtemaene:

  • Plassering av kursets innhold i finansfaget
  • Kontantstrømmer
  • Renteregning/Finansmatematikk
  • Beslutningskriterier (Nettonåverdi, Internrente, Payback m.m)
  • Risikobegrepet
  • Kapitalverdimodellen
  • Gjennomsnittlig kapitalkostnad
  • Markedseffisiens

Hele emneplanen finner du her.

Foreleser

Johnny Olesen, førstelektor, Handelshøgskolen BI, Campus Bergen

Undervisningsdager

Kurset holdes over tre samlinger ved Universitetet i Stavanger i perioden mars - mai 2020. Undervisningsdatoene er:
1. samling: 12.- 13. mars 2020
2. samling: 16.- 17. april 2020
3. samling: 11. - 12. mai 2020
Undervisningstiden er kl 08:30 - 16:00.

Undervisningsform

Samlingsbaserte forelesninger. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av caser i plenum.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Eksamen

Skriftlig hjemmeeksamen. Varighet: to uker.

For mer informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetalingelser, etc, se menyene til venstre.

Pris

Kr 23.000,- inkludert bevertning.
I tillegg kommer semesteravgift og pensumlitteratur.
Påmeldingen er bindende. 

Påmelding

Opptakskrav

Kurset kan inngå som selvvalgt emne i Executive MBA eller tas som enkeltstående kurs. Emnet er på mastergradsnivå og er åpent for studenter med bachelorutdanning eller tilsvarende treårig høyskole/-universitetsutdanning, og minimum to års relevant yrkeserfaring.

Realkompetanse kan kompensere for manglende studiekompetanse. Dette vurderes av Opptaksnemnda.

Særskilte kunnskaper i grunnleggende ferdigheter i regneark er en fordel.

Kontaktpersoner

Fagansvarlig
Handelshøgskolen ved UiS 

Foreleser:
Johnny Olesen, førstelektor, Handelshøgskolen BI, Campus Bergen
Epost: johnny.olesen@bi.no

Administrativ kontakt og opptak
Rune Løwehr, rådgiver, UiS EVU
Epost: rune.m.lowehr@uis.no
Telefon: 51833728

Mette Høgsand, seniorkonsulent, UiS EVU
Epost: mette.h.hogsand@uis.no
Telefon: 51833078

Med forbehold om endringer.

Du vil kanskje også lese

Slik finansierer du etter- og videreutdanning

– En enorm berikelse å ta EMBA

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

 

Publisert 30.01.2020