MENY

FORRETNINGSMODELLINNOVASJON OG MARKEDSUTVIKLING (10 STP) Markedet er i stadig endring, mens lærebøkene i markedsføring er skrevet for tradisjonelle bedrifter som produserer fra råvarer. Stilt overfor teknologiske nyvinninger, nye produkter og tjenester som sosiale medier, delingsøkonomi, big data og kunstig intelligens – hvordan kan bedrifter tilpasse seg?

Kurset er fulltegnet, og påmeldte fra 04.09.20 vil bli satt på venteliste.

Det er forretningsmodellen som beskriver hvordan virksomheter skaper og henter ut verdi i markedet. Den former hva en bedrift kan oppnå. Forretningsmodellinnovasjon er derfor avgjørende for om bedrfiter kan oppnå lønnsomhet – og samfunnet trenger ledere som skjønner dette. 

Kurset introduserer deg for forretningsmodellkonseptet, og presenterer ulike typer forretningsmodeller.  Du får en praktisk innføring i markedsføring for eksisterende og fremvoksende forretningsmodeller. Markedsføring handler om prosesser knyttet til å skape, kommunisere og levere verdi i relasjon med kunden. I så måte definerer og leverer markedsføring virksomhetens verdiforslag til kunden. Selv om det finnes en rekke likheter på tvers av ulike typer virksomheter, krever god markedsføringsledelse en grundig forståelse av virksomhetens forretningsmodell.

Målgruppe

Kurset passer for personer som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til markedsføring innenfor eksisterende og fremvoksende forretningsmodeller. Enten som en del av en ny karrierevei, karriereutvikling, eller nye ansvarsområder. Kurset er åpent for Executive MBA-studenter og andre som som kvalifiserer til opptak.

Innhold

Du får en innføring i grunnleggende markedsføringskonsepter og markedsføringsledelse for virksomheter som opererer innefor etablerte og nye forretningsmodeller. De ulike markedsføringskonseptene blir presentert med i utgangspunkt i forretningsmodellene.

I kurset benyttes caseeksempler fra en rekke ulike bransjer; inkludert olje og gass, shipping, detaljhandel, bygg og anlegg, finansiell tjenesteyting, media, konsulent- og ingeniørtjenester samt transport.

Gå hit for å lese emnebeskrivelsen. Vennligst merk at endringer kan komme.

Om foreleserne

Kurset ledes av Kenneth H. Wathne, professor ved Handelshøgskolen ved UiS (HH-UiS) og Øystein Fjeldstad, professor ved Handelshøgskolen BI.

Kenneth H. Wathne har lang bakgrunn fra Handelshøgskolen BI og hadde et 10-årig opphold i USA ved University of Wisconsin, Madison som "Assistant Professor". Han tok doktorgraden sin ved Copenhagen Business School. 
Wathne har blitt publisert i anerkjente tidsskrift og bøker, og er høyt sitert. Han bidrar jevnlig som fagfellevurderer og har fire ganger mottatt Mu Kappa Tau-utmerkelsen "Marketing Professor of The Year".

Øystein D. Fjeldstad er professor i internasjonal strategi og ledelse ved Handelshøgskolen BI. Han har publisert i ledende internasjonale tidsskrifter og bred erfaring fra arbeid nasjonale og internasjonale virksomheter. Hans arbeid om verdiskapning og strategi er bredt anvendt og høyt sitert. Han er siviløkonom fra NHH og innehar en MSc. i Management Information Systems og en phd. i Business Administation fra The University of Arizona.
Hans pågående forskning er knyttet til strategi for nettverksbedrifter og nye organisasjonsformer.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger

Undervisningsdager

Kurset er skreddersydd til å kombineres med jobb, og holdes over 3 samlinger à 2 dager.
Undervisningsdatoene er:

1. samling: 10.- 11. desember 2020
2. samling: 07.- 08. januar 2021
3. samling: 04.- 05. februar 2021
Undervisningstiden er vanligvis mellom kl 08:30 - 16:00 (med forbehold om endring).

Arbeidsform

Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Det tas forbehold om at undervisningen helt eller delvis kan måtte holdes via digitale plattformer, dersom det er påkrevd etter retningslinjer som gis med bakgrunn i koronasituasjonen.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Påmelding

For mer informasjon om pris, opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetalingelser, etc, se menyene til venstre.

Med forbehold om endringer.

Du vil kanskje også lese 

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Hvordan finansiere videreutdanning

– En enorm berikelse å ta Executive MBA 

 

Publisert 23.09.2020