MENY

Hovedmålet med kurset er å gjøre deg i stand til å forstå risiko og sikkerhet i forhold til terrorisme og andre tilsiktede uønskede handlinger. Undervisningen legger vekt på å gi studentene en forståelse av terrorisme og kriminelle angrep som fenomen, herunder årsaker, former og sikringstiltak.

Dette kurset er nå fulltegnet og påmeldinger fra 29.04.2020 vil automatisk bli satt på venteliste.

10 studiepoeng - høsten 2020

Du vil bli kjent med ulike strategier for forebygging og bekjempelse av tilsiktede uønskede handlinger, som for eksempel ulike risikostyringsverktøy og regelverk. Kurset gir også innsikt i forhold som påvirker opplevelse av risiko og behovet for beskyttelse. 10 studiepoeng

Klikk her for fullstendig fagplan.

Målgruppe

Kurset passer for ansatte i bedrifter og kommuner som har ansvar for risikostyring og sikkerhet, og ansatte i politiet, forsvaret og PST som ønsker å utvikle karrieren. Kurset er samlingsbasert og nettbasert, og dermed godt egnet for å  kombineres med jobb.

Kurset kan tas for seg selv, eller som del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse.

Ferdigheter

Etter endt kurs vil du:

  • Kjenne til dagens trusselbilde i forhold til ulike typer tilsiktede uønskede handlinger, og være i stand til å skaffe denne typen informasjon som skal ligge til grunn for sikkerhetsarbeidet.
  • Ha kunnskap om ulike strategier for forebyggelse av terrorisme og annen kriminalitet, og være i stand til kritisk å kunne drøfte ulike former for forebyggingsstrategier.
  • Kunne gjøre rede for kjennetegn ved tilsiktede uønskede angrep og hva som skiller denne typen trusler i fra ordinære kriser og ulykker. Etter endt kurs skal studentene være i stand til å drøfte hvordan bedrifter kan utvikle en sikringskultur og et sikringsrisikostyringssystem.
  • Forstå grunnleggende forskjeller ved ulike typer reguleringsregimer innen sikringsfagfeltet, og hva disse ulike tilnærmingene til risikostyring betyr for det praktiske sikringsarbeidet. Studentene skal videre ha innsyn i den risikoanalysemetodikk som er anbefalt av norske myndigheter i forhold til sikring og evne å se fordeler og ulemper ved bruk av denne metodikken.
  • Være i stand til å kunne drøfte problemområder i forhold til sikkerhetstiltak slik som økonomi og innskrenkning av demokratiske friheter, og utfordringer ved å identifisere den risikoreduserende virkingen av slike tiltak.

Forelesningsdatoer for høsten 2020

1. Samling: 8-9 september

2. Samling: 30. september -1.oktober

3. Samling: 29-30. oktober

12.-19 November - 1 ukes hjemmeeksamen

Samlingene foregår fra kl 09.00-15.00 digitalt på Zoom.

Undervisningsform

Samlingene består av forelesinger, gruppearbeid og diskusjoner. Det vil bli både individuelt arbeid og arbeid i grupper hvor studentene kan lære av hverandres erfaringer og tilegnet fagstoff. Det vil bli lagt vekt på å bruke case som er relevante for studentenes arbeidssituasjon og utfordringer. I forbindelse med case-arbeid og gruppediskusjoner vil studentene få trening i muntlig formidling.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Eksamen

Høsten 2020, dato kommer senere. 1 ukes hjemmeeksamen

Påmelding

Du vil kanskje også lese

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Bruk jobben som masteroppgave

 

Publisert 14.08.2020