MENY
Kurset er på masternivå og krever en bachelor for å oppnå studiepoeng (180 stp) eller tilsvarende.

Det er også mulig å søke på bakgrunn på realkompetanse. Minstekravet da er 60 stp.

Utenlandske søkere må dokumentere norskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk.

Dersom man ikke oppfyller opptakskravene er det mulig å ta kurset og avlegge eksamen, men vil da ikke oppnå studiepoeng.
Publisert 14.08.2020