MENY

Modulen handler om relasjonens betydning for læring og relasjonskompetanseheving. Kurset er nyttig for yrkesgrupper som arbeider med barn.

15 studiepoeng

Denne modulen er den fjerde i studietilbudet psykisk helsepedagogikk. Utdanningen ønsker å fremme viktigheten av at gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø. Mennesket lever i og utvikler seg gjennom relasjoner. Slik bygges den mentale grunnmuren som skal være elevens grunnutrustning i møte med livets skiftene omstendigheter og påkjenninger

Dette studiet ønsker å gi lærere og rådgivere verktøy når vanskelige situasjoner inntrer og vår mestringsevne settes på prøve. Studiet vil også fokusere på viktigheten av egen/lærers rolle og ivaretakelse, og helseapparatets tilbud.  Studiet sikter mot å bidra til økt kunnskap i forhold til ulike elevgrupper og utfordringer slik at gode tiltak kan iversettes. Kurset vil formidle kunnskap om anerkjente mestringsstrategier og forskning.

Datoer

4 helgesamlinger på fredag og lørdag. 2 samlinger pr semester.
20-21. september
22-23. november
31. januar og 1. februar
3. april

Eksamen: 18-22 mai

Klikk her for timeplan

Klikk her for fagplan (Endringer kan forekomme)

Fire moduler

Dette er den fjerde  modulen i videreutdanningen Psykisk helsepedagogikk som nå kan tilby målgruppen et helt studieår i videreutdanning innen psykisk helse i skolen.

Du velger selv hvor mange moduler du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

 

Publisert 12.09.2019