MENY

Modulen handler om relasjonens betydning for læring og relasjonskompetanseheving. Kurset er nyttig for yrkesgrupper som arbeider med barn.

15 studiepoeng

Denne modulen er den fjerde i studietilbudet psykisk helsepedagogikk. Utdanningen ønsker å fremme viktigheten av at gode relasjoner fremmer et godt læringsmiljø. Mennesket lever i og utvikler seg gjennom relasjoner. Slik bygges den mentale grunnmuren som skal være elevens grunnutrustning i møte med livets skiftene omstendigheter og påkjenninger

Dette studiet ønsker å gi lærere og rådgivere verktøy når vanskelige situasjoner inntrer og vår mestringsevne settes på prøve. Studiet vil også fokusere på viktigheten av egen/lærers rolle og ivaretakelse, og helseapparatets tilbud.  Studiet sikter mot å bidra til økt kunnskap i forhold til ulike elevgrupper og utfordringer slik at gode tiltak kan iversettes. Kurset vil formidle kunnskap om anerkjente mestringsstrategier og forskning.

Datoer

11. - 12. september 2020
27. - 28. november 2020
5. - 6. februar 2021
26. mars 2021

Klikk her for fagplan (Endringer kan forekomme)

Klikk her for foreløpig timeplan

Eksamen

Hjemmeeksamen 3. - 7. mai 2021

Fire moduler

Dette er den fjerde  modulen i videreutdanningen Psykisk helsepedagogikk som nå kan tilby målgruppen et helt studieår i videreutdanning innen psykisk helse i skolen.

Du velger selv hvor mange moduler du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

 

Publisert 06.04.2020