MENY

Lederskap og mestring (10 sp) Målet for en leder er å oppnå gode resultater for den organisasjonen eller avdelingen hun eller han skal lede samtidig som medarbeiderne trives, utvikler seg og bidrar til fellesskapets beste.

Dette krever at lederen har en klar forståelse av lederrollen og klarer å ha fokus både på strategi, konkurranseforhold, samfunnets rammebetingelser og medarbeiderne som skal stå for verdiskapningen. I dette arbeidet kan en stille spørsmål om lederen, ansatte og andre interessenter har felles interesser.

Medarbeidere ønsker for eksempel en følelse av identitet basert på deres personlige verdier, å utvikle kompetanse, nå mål og få tilbakemelding på sitt arbeid. Klarer arbeidsgiver både å innfri på disse punktene og skape resultater for virksomheten som eierne er fornøyd med? 

Innhold

Ledelse kan forstås og defineres på ulike måter. Kurset "Lederskap og mestring" tar utgangspunkt i evidensbasert ledelse og fokuserer på bruk av den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjon for å fremme kvaliteten på lederes og organisasjoners beslutninger og praksis. Her vil vi vise fram hva forskning sier om lederskap og mestring og øve opp din evne til å praktisere evidensbasert ledelse, blant annet gjennom å stille kritiske spørsmål og diskutere alternative måter å utøve lederskap på.

Samtidig ønsker vi at du gjennom diskusjoner og oppgaver skal lære å kjenne ditt eget lederpotensial og videreutvikle dette i samhandling med medstudenter, og i gruppeoppgaver og presentasjonen av disse.

Lederskap og mestring gir 10 studiepoeng - for emneplan klikk her.

Kurset kan tas for seg selv eller som del av Executive Master in Business Administration ved Handelshøgskolen på UiS.

Foreleser

Det er professor Aslaug Mikkelsen som er foreleser og ansvarlig for kurset.

Undervisningsdager

Kurset har seks undervisningsdager. 
Undervisningstiden er kl 08:30 - 16:00 hver dag.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen og mellom samlingene.

Undervisningsdager høst 2019
Kurset avholdes over tre samlinger à to dager:

1. samling: 4.- 5. september
2. samling: 2.- 3. oktober
3. samling: 6.- 7. november

Merk: Skulle du få problemer med å registrere deg, kan det hende at du er tidligere deltaker på UiS.
Vennligst ring eller send mail, da du trenger en PIN kode. Telefon: 51 83 30 41 e-post: evu@uis.no

Eksamen

Gruppepresentasjon (teller 1/4)
Hjemmeeksamen i 14 dager (teller 3/4)

Gruppeeksamen med presentasjon skal være bestått før kandidaten kan gå opp til hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen deles ut siste undervisningsdag. Varighet: To uker.

Undervisningsplan er under planlegging.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger.

Påmelding

Finansiering

Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

Se informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetingelser, mv. i menyene til venstre

Tilbake til forsiden Executive MBA


Med forbehold om endringer.

Publisert 12.09.2019