MENY
Fagansvarlig:
Aslaug Mikkelsen, professor, Handelshøgskolen ved UiS
Epost: aslaug.mikkelsen@uis.no

Administrasjon/Opptak:
Mette Høgsand, UiS EVU
Telefon: 51833078
Epost: mette.h.hogsand@uis.no

Jane Aase Wathne, UiS EVU
Telefon: 51833012
Epost: jane.a.wathne@uis.no
Publisert 11.02.2020