MENY

Kurset tar sikte på å forbedre dine ferdigheter i å skrive, lytte, snakke og lese norsk. Kurset inneholder kunnskap om norsk kultur. Undervisningsmetodene er kommunikative og krever aktiv deltakelse på kurset. Noen lekser må påregnes B2

Varighet
Tirsdag og torsdag 16:30 – 19:00
Starter torsdag 30. januar 2020. Siste undervisningsdato er 14. mai 2020.
 

Totalt 85 timer med undervisning.
Alle klassene avholdes på campus Ullandhaug, Universitetet i Stavanger

 

Ingen undervisning i uke nummer 9.

Du vil motta all praktisk informasjon nærmere startdato.

Vennligst les all informasjon om kurset under her:

Pensum følger de standardiserte målene i det europeiske rammeverket for språknivå B2.

Kurset forbereder deg til Test i norsk. Høyere nivå.

Kurs avgift: NOK 7000,- + undervisningsmateriell

Bok: Har ikke blitt avklart.
Men den vil bli mulighet for å få kjøpt i bokhandelen på campus.

Påmeldingsfrist er: 16.01.2020

NB: Minimum 15 deltakere for å starte opp kurset.

Vennligst merk at påmeldingen er bindene!

Kursavgiften blir fakturert ved kursstart.

Ved avmelding etter at påmeldingsfristen for det enkelte kurs er utløpt, blir du belastet 25% av kursavgiften. Ved avmelding etter kursets oppstart eller ved manglende frammøte, blir hele kursavgiften belastet. Innbetalt kursavgift refunderes ikke.

Opptakskrav:
Høyere utdanning, oppholdstillatelse i Norge og fullført nivå B1.

Studiepoeng
Dette kurset gir ikke studiepoeng.  Deltakelse på 85% er nødvendig. Skriftlig og muntlig test vil bli avholdt i slutten av kurset. Deltakerbevis blir utstedet etter fullført kurs.

Læringsutbytte
På dette nivået kan du forstå komplekse framstillinger, også faglige diskusjoner innenfor eget fagområde og uttrykke deg klart og nyansert i et vidt spekter av emner. Du kan gi uttrykk for synspunkter og argumentere for og imot ulike alternativer, samt delta i samtaler spontant og med stor grad av flyt i språket.

Du kan lese mer om kompetansemål for nivå B2 fra side 20 i læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere,  se her. 

Med forbehold om endringer.

Publisert 26.11.2019