MENY

Risiko og sikkerhet i konflikt- og kriseområder, 10 studiepoeng. Vi lever i en verden med uroligheter og konflikt. Hvordan oppstår disse, og hvordan kan mennesker og organisasjoner forholde seg til dem?

Vår tenkning rundt konflikt, utvikling og sikkerhet endres mot en mer helhetlig tilnærming. Hvordan skal vi praktisk og teoretisk forholde oss til dette?

Utviklingen i vår tids kriser og konflikter har også stor innflytelse på risiko og sikkerhet for den berørte befolkningen i området, samt de organisasjoner som kommer til konfliktområdet for å hjelpe. Hvordan takler responssystemet disse utfordringene?

Dette er noen av spørsmålene og dilemmaene som berøres i dette kurset. Det vil bli invitert eksterne forelesere med spesiell kunnskap og erfaring.

Gjennom dette kurset får du kunnskap om:

  • Begrepene risiko, sikkerhet og krise

  • Grunnleggende kjennetegn ved ulike typer kriser/ konflikt

  • Ulike årsakssammenhenger mht utvikling av kriser

  • Sentrale aktører i krise- og konflikt områder

  • Forstå betydningen av organisatorisk forskjeller mellom ulike responsaktører i et kriseområde og det kulturelle mangfoldet i kriseområdet.

Klikk her for å se hele fagplanen.

Målgruppe

Studiet passer for ansatte i både private og offentlige virksomheter som har behov for økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon.

Undervisningsdatoer våren 2020

13-14 februar
19 og 20 mars
23 og 24 april

Eksamen 9-11 mai

Arbeidsform

Undervisningen vil være lagt opp som heldags samlinger med forelesninger og gruppeoppgaver. Case blir brukt i undervisningen for å kople teori og praksis. Det blir lagt vekt på selvstudium og gruppearbeid hvor deltakerne utfordres til å bruke egen erfaring. 

Vurdering

Hjemmeeksamen.

Påmelding

Du vil kanskje også lese:

Hvordan finansere etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Bruk jobben som masteroppgave

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

 

Publisert 13.12.2019