MENY
Kurset er på masternivå krever en bachelor for å oppnå studiepoeng (180 stp) eller tilsvarende.

Det er også mulig å søke på bakgrunn på realkompetanse. Minstekravet da er 60 stp.

For å bli tatt opp til mastergradsstudiet i risikostyring og sikkerhetsledelse av 90 studiepoengs omfang kreves:
a) Bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller yrkesutdanning av minimum 3 års omfang, utdanning som i henhold til § 3-4 i lov om universiteter og høyskoler er godkjent som jevngode med ovennevnte grader eller utdanningsløp.

b) Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Stavanger, kan i spesielle tilfeller godkjenne andre dokumenterte kvalifikasjoner som helt eller delvis likeverdige med utdanningsløpene nevnt i a. – Opptak på bakgrunn av realkompetanse.

c) I tillegg kreves minst 2 års relevant yrkespraksis inn mot den tematikken som ligger i studieprogrammet.


Utenlandske søkere må dokumentere norskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk.

En må søke om opptak til hvert enkelt emne. Blir man tatt opp til emnet Risiko, sikkerhet og sårbarhet er man automatisk kvalifisert til Masteroppgaven når valgemene er avlagt.

Alle de valgfrie emnene har enkeltemneopptak, hvor man kun blir tatt opp til ett emne om gangen.
Publisert 06.04.2020