MENY

E-MRS185 Risikoanalyse . Dette kurset gir deg en oversikt over fagområdet risikoanalyse, og hvordan risikoanalyser kan gjennomføres for å gi nyttig beslutningsstøtte.

10 studiepoeng

Kurset fokuserer på hvordan risikoanalyser kan og bør planlegges og gjennomføres for å gi god nytteverdi og beslutningsstøtte. Det gir deg også innsikt i grunnleggende prinsipper for risikoanalyse og refleksjon, for eksempel knyttet til sterke og svake sider ved de ulike metodene for risikoanalyse.

Kurset kan tas for seg selv eller som en del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse ved Universitetet i Stavanger. Det er skreddersydd for å kombineres med jobb.

Målgruppe

Studiet passer for ansatte i både private og offentlige virksomheter som har behov for økt kompetanse innenfor risiko, sikkerhet og sårbarhet i egen organisasjon.

Innhold

• Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring
• Elementene som inngår i risikoanalyseprosessen
• Hva som er hensikten med en risikovurdering, og hvordan slike vurderinger bør planlegges og gjennomføres
• Hva som er viktig å ta hensyn til når man skal presentere et risikobilde
• Oversikt over de mest brukte risikoanalysemetodene
• Eksempler på anvendelse

Læringsmål

Etter avsluttet kurs skal du ha kjennskap til hvordan risikoanalyser kan brukes som en del av risikostyringen, hva som inngår i en risikoanalyse, hvordan slike analyser bør planlegges, samt en oversikt over de mest vanlige risikoanalysemetodene.

Klikk her for å se fagplan.

Forelesningsdatoer

3 samlinger a 2 dager (datoer kommer)

Samlingene foregår fra kl 09.00 - 16.00 på Måltidets hus.

Første og siste samling er obligatoriske.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og presentasjon. Muntlig eksamen.

Innlevering av prosjekt: Dato kommer

Muntlig eksamen: Dato kommer

Foreleser

Foreleser og fagansvarlig for kurset er professor Eirik Bjorheim Abrahamsen. 

Litteratur

Aven, Røed, Wiencke . Risikoanalyse. Universitetsforlaget.

Påmelding

Du vil kanskje også lese

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Bruk jobben som masteroppgave!

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

 

Publisert 02.06.2020