MENY

Dette kurset gir deg en grundig innføring i teorigrunnlaget for strategisk og konkurransedyktig personalledelse. Du får også en innføring i teknikker og metoder for personalledelse, sett på med et kritisk og innovativt blikk.

Kurset er basert på evidensbasert ledelse – det betyr at det er forskning som ligger bak kunnskapen du får. Vi bruker den beste tilgjengelige vitenskapelige dokumentasjonen for å fremme kvaliteten i en leder, organisasjonens beslutninger og praksis. Du vil også få innsikt i hva forskningen sier om effektive systemer for å rekruttere, mobilisere, beholde og lede organisasjonens menneskelige verdier.

Strategisk HRM gir 10 studiepoeng, og kan tas for seg selv eller som del av Executive Master of Business Adminstration. Les mer om masterprogrammet her.

Kurset er skreddersydd til å kombineres med en fulltidsjobb.

Målgruppe

Strategisk HRM er ideelt kurs for ledere i små- og mellomstore bedrifter som ønsker en dypere forståelse av organisasjonens menneskelige ressurser. Det passer også for alle som har utvidet ansvar for personalressurser i jobben sin.

Innhold

Her er hovedtemaene kurset tar for seg:

 • Hvilke samfunnsforhold påvirker HRM
 • Strategisk HRM
 • Konkurransefordeler gjennom HRM
 • Arbeid, mening og driverne for et positivt arbeidsmiljø og effektiv personalledelse
 • Sikring av medarbeidernes "employability"
 • Top-down eller bottom-up: Om deltakelse, engasjement og effektivitet
 • Teknikker for utvikling av medarbeidere og organisasjon
 • Hva driver prestasjoner og hva er effektiv ledelse?
 • Prestasjonsledelse, lønn og belønning
 • Tiltak for helsefremmende arbeidsplasser og redusert sykefravær
 • Kommunikasjon og og interpersonlig effektivitet

Læringsutbytte

Etter fullført kurs vil du kunne redegjøre for de samfunnsforhold som påvirker valg av HRM-strategi. Du vil kunne utforme alternative HRM-strategier for en definert organisasjon og påvise fordeler og ulemper ved de ulike strategiene.
For fagplan og litteraturliste, klikk her.

Undervisningsdatoer

Kurset holdes over 3 samlinger à 2 dager ved Universitetet i Stavanger.. 
Undervisningsdatoene er:

1. samling: 02. - 03. desember
2. samling: 13.- 14. januar 2021
3. samling: 03. - 04. februar 2021
Undervisningstiden er kl 08:30 - 16:00.

Arbeidsform

Samlingsbasert forelesninger med tre samlinger à to dager. 
I undervisningen blir det også grupperarbeid, simuleringer og øvelser.
Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Vurdering/eksamen

Eksamen omfatter: en obligtorisk gruppepresentasjon som må være bestått før man kan avlegge hjemmeeksamen.
Hjemmeeksamen vurderes med bokstavkarakter (A - F, hvor F er stryk).
Eksamensoppgaven deles ut siste undervisningsdag. Eksamensperioden er fjorten dager.

Arbeidsform

Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Det tas forbehold om at undervisningen helt eller delvis kan måtte holdes via digitale plattformer, dersom det er påkrevd etter retningslinjer som gis med bakgrunn i koronasituasjonen.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Foreleser

Aslaug Mikkelsen, professor, Handelshøgskolen ved UiS (emneansvarlig)
Epost: aslaug.mikkelsen@uis.no

Påmelding

Finansiering

Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

For mer informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetalingelser, etc, se menyene til venstre. 
Med forbehold om endringer
.

Du vil kanskje også lese

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

– En enorm berikelse å ta Executive MBA

Til forsiden av Executive EMBA

Publisert 13.08.2020