MENY

For lærere i videregående opplæring i Rogaland

Om studiet

Målet for studiet er at lærere i videregående opplæring skal kunne skape et læringsmiljø som fremmer sosial inkludering, elevenes opplevelse av mestring, inklusjon og psykisk helse i videregående skole.

Studiet vil ha en generell pedagogisk tilnærming, samt spesielle tiltak, på individ og systemnivå, i møte med elever som har ulike behov. Videre vil studiet gå inn på hvordan læringsmiljøet kan tilrettelegges for disse elevene.

Dette studiet gir 30 studiepoeng. Det tilbys lærere i videregående opplæring, kontaktlærere blir prioritert. Undervisningen vil bli lagt til tirsdager. fra kl. 10.00 – 15.00. I tillegg til dette skal det gjennomføres to arbeidskrav.

Teori
Emnet gir kunnskap om, og innsikt i nyere forskning og teori på områdene «Klasseledelse, relasjoner og sosial tilknytning», «Tilrettelegging av skolens læringsmiljø», «Utfordrende atferd i videregående opplæring», «Stress og mestring i videregående opplæring», «Skolefravær og skolefrafall», «Emosjonelle vansker», «Inkludering av minoritetsspråklige elever i videregående skole» og «Mobbing».

Arbeidskrav
Det vil bli gitt to arbeidskrav i løpet av studieåret. Disse skal ta utgangspunkt i et av emnets tema, og være godt underbygget av forskning. Dette skal presenteres for medstudenter.

Vurdering av dette arbeidet er godkjent/ ikke godkjent.

Undervisning
Tirsdager fra kl 10.15 til 15.00.

Sluttvurdering
Begge arbeidskravene må være godkjent for å kunne avlegge eksamen.

Eksamen vil være en 3 dagers individuell hjemmeeksamen på 5000 ord (+/- 10%)

Klikk her for emneplan

Det oppfordres til å søke udir om støtte til dette kurset. Klikk her for veiledning.

Publisert 12.09.2019