MENY
Finansiering

Den studerende betaler ikke kursavgift for å delta i utdanningen, kun semesteravgift til Universitetet i Stavanger. For tiden utgjør denne kr. 705,-. I tillegg kommer pensumlitteratur.

Tilskuddsordning fra BufDir:
https://bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnevern/barnevernfaglig_videreutdanning/
Publisert 15.09.2020