MENY

Strategisk økonomistyring (10 sp) Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legges også vekt på at du skal kunne forstå hvilke prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelsen av finansregnskap og budsjett, slik at du kan identifisere «røde» flagg og indikasjoner på lønnsomhetsproblemer.

Når du har generell kunnskap om finansregnskap, er neste steg strategisk økonomistyring. Kjenner du prinsippene som ligger bak, kan du lettere identifisere utfordringer og forstå hvilke konsekvenser beslutningene dine får. Gjennom dette kurset får du kunnskap om blant annet dette:

  • Kjennskap til sentrale prinsipper som finansregnskapet bygger på, røde flagg og indikasjoner på lønnsomhetsproblemer, beslutningsrelevante kostnader, strategiske lønnsomhetsanalyser,  tradisjonelle budsjett-teknikker, mv
  • Kunne bruke regnskapsinformasjon på en kritisk måte, utarbeide beslutningsrelevant informasjon, forstå og gjøre bruk av moderne budsjett-teknikker (beyond budgeting), implementere flerdimensjonal prestasjonsmåling.
  • Kunne formidle sentralt fagstoff, være en aktiv bidragsyter i små og mellomstore virksomheter, støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser, kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor fagfeltet, se faget i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv.

Samtidig ønsker vi at studentene gjennom diskusjoner og oppgaver skal lære å kjenne sitt eget potensial og videreutvikle dette i samhandling med medstudenter, i gruppeoppgaver og diskusjoner av case i plenum.

Strategisk økonomistyring gir 10 studiepoeng, og kan tas for seg selv eller som del av Executive Master in Businiess Administration.

Klikk her for emneplan

Undervisningsdager 

Kurset er skreddersydd til å kombineres med jobb, og holdes over 3 samlinger à 2 dager. Undervisningsdatoene er: 
1. samling: 09.- 10. desember
2. samlling: 16.- 17. januar
3. samling: 10.- 11. februar
Undervisningstiden er vanligvis mellom kl 08:30 - 16:00 (med forbehold om endring).

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen og mellom samlingene.

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger.

Vurdering/Eksamen

Hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager.
Eksamensplattform: Inspera Assessment.

Påmelding


Finansiering

Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

Se informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetingelser, mv. i menyene til venstre

Du vil kanskje også lese

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

– En enorm berikelse å ta Executive MBA

Tilbake til forsiden Executive MBA


Med forbehold om endringer.

Publisert 19.11.2019