MENY

Strategisk økonomistyring (10 stp) Kurset setter deg i stand til å bruke moderne teknikker innenfor økonomisk styring i et strategisk perspektiv. Det legges også vekt på at du skal kunne forstå hvilke prinsipper som ligger til grunn for utarbeidelsen av finansregnskap og budsjett, slik at du kan identifisere «røde» flagg og indikasjoner på lønnsomhetsproblemer.

Kurset er fulltegnet, og påmeldte fra 23.09.20 vil bli satt på venteliste.

Når du har generell kunnskap om finansregnskap, er neste steg strategisk økonomistyring. Kjenner du prinsippene som ligger bak, kan du lettere identifisere utfordringer og forstå hvilke konsekvenser beslutningene dine får. Gjennom dette kurset får du kunnskap om blant annet dette:

  • Kjennskap til sentrale prinsipper som finansregnskapet bygger på, røde flagg og indikasjoner på lønnsomhetsproblemer, beslutningsrelevante kostnader, strategiske lønnsomhetsanalyser,  tradisjonelle budsjett-teknikker, mv
  • Kunne bruke regnskapsinformasjon på en kritisk måte, utarbeide beslutningsrelevant informasjon, forstå og gjøre bruk av moderne budsjett-teknikker (beyond budgeting), implementere flerdimensjonal prestasjonsmåling.
  • Kunne formidle sentralt fagstoff, være en aktiv bidragsyter i små og mellomstore virksomheter, støtte oppunder nytenkning og i innovasjonsprosesser, kunne reflektere over etiske problemstillinger innenfor fagfeltet, se faget i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv.

Samtidig ønsker vi at studentene gjennom diskusjoner og oppgaver skal lære å kjenne sitt eget potensial og videreutvikle dette i samhandling med medstudenter, i gruppeoppgaver og diskusjoner av case i plenum.

Strategisk økonomistyring gir 10 studiepoeng, og kan tas for seg selv eller som del av Executive Master in Businiess Administration.

Emneplanen er til revisjon og vil bli lagt ut så snart den er klar.

Undervisningsdager 

Kurset er skreddersydd til å kombineres med jobb, og holdes over 3 samlinger à 2 dager.
Undervisningsdatoene er:

1. samling: 10.- 11. desember
2. samling: 14.- 15. januar 2021
3. samling: 11.- 12. februar 2021 

Undervisningstiden er vanligvis mellom kl 08:30 - 16:00 (med forbehold om endring).

Undervisningssted

Universitetet i Stavanger.

Arbeidsform

Kurset avholdes over 3 samlinger à 2 dager og foregår på dagtid. Det veksles mellom forelesninger og diskusjoner av case i plenum.

Det tas forbehold om at undervisningen helt eller delvis kan måtte holdes via digitale plattformer, dersom det er påkrevd etter retningslinjer som gis med bakgrunn i koronasituasjonen.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen samt til kommunikasjon mellom samlingene.

Vurdering/Eksamen

Hjemmeeksamen. Varighet: 14 dager.
Eksamensplattform: Inspera Assessment.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Påmelding


Finansiering

Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

Se informasjon om opptakskrav, påmeldings- og betalingsbetingelser, mv. i menyene til venstre

Du vil kanskje også lese

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

– En enorm berikelse å ta Executive MBA

Tilbake til forsiden Executive MBA


Med forbehold om endringer.

Publisert 23.09.2020