MENY

HELSE-, MILJØ- OG SIKKERHETSLEDELSE høst 2020, 10 STUDIEPOENG: Dette kurset gir deg kunnskap om grunnleggende aspekter ved helse, miljø og sikkerhet (HMS) i samfunn og virksomheter. I tillegg får du operativ kunnskap til å arbeide med systematisk HMS-forbedring i tråd med forskriftene for internkontroll.

Kurset dekker myndighetenes krav til moderne HMS-ledelse, og møter organisasjonenes interne behov for å gjøre systematisk HMS-forbedring til et konkurransefortrinn.

Etter gjennomført kurs, har du fått kjennskap til sentrale teorier, modeller, metoder og verktøy innen moderne HMS-ledelse. I tillegg har du tilegnet deg operativ kompetanse som vil bidra til å styrke kvaliteten på HMS-arbeidet i egen virksomhet.

Kurset er aktuelt for personer med ulik faglig bakgrunn som skal arbeide med forvaltning, ledelse og styring av HMS-forbedring, samt de som periodevis har oppgaver knyttet til HMS-arbeidet i virksomheter.

Dette kurset kan tas for seg selv eller som del av Master i risikostyring og sikkerhetsledelse. Det er skreddersydd for å kombineres med jobb.

Foreleser

Jan Erik Karlsen Professor emeritus Jan Erik Karlsen er ansvarlig for kurset. Han er utdannet økonom, sosiolog og teknolog, noe som gir ham en spesielt gunstig innfallsvinkel til HMS-ledelse. Karlsen har lang erfaring, og har en rekke vitenskapelige publikasjoner og bøker på merittlisten. Den siste er utgitt nylig - les mer her.

Hør podcast med Jan Erik Karlsen.

Les mer om Jan Erik Karlsen.

Innhold

Kurset dekker 10 hovedtemaer knyttet til forvaltning, ledelse og styring av helse, miljø og sikkerhet:

 1. Teknologi og bærekraftig utvikling
 2. Trusler mot helse, miljø og sikkerhet
 3. HMS-regulering som samfunnsutfordring
 4. HMS-ledelse som virksomhetsutfordring
 5. Systemer og modeller for HMS
 6. Metoder og verktøy for HMS
 7. HMS-kultur & HMS-økonomi
 8. Arbeidsmiljøet i norske virksomheter
 9. Handlingsplan for HMS
 10. Et bærekraftig arbeidsliv

Professor emeritus Karlsen gir en oppdatering på formålsreglene i IK-forskriften fra 01.07.2017

Les emnebeskrivelsen her.

Undervisningsdager

Kurset starter kun med minimum 10 betalende deltakere.

Kurset gjennomføres med seks kursdager fordelt på tre x to dager. Mellom samlingene anbefales det at studentene arbeider med oppgaver i grupper. Kurset veksler mellom forelesninger og arbeidsoppgaver, i alt 50 timer undervisning. Forbehold om endringer.

1. samling: 17. - 18. September 2020 
2. samling: 15. - 16. Oktober 2020
3. samling: 5.- 6. November 2020

Undervisningen vil foregå på Måltidets hus fra kl 08.15 – 16.00

Klikk her for forelesningsplan.

Prisinformasjon

Prisen for kurset er 20 000,- + semesteravgift. Dette inkluderer kursavgift og lunsj på samlingene. Pensumlitteratur kommer i tillegg.

Det finnes ulike måter å finansiere etter- og videreutdanning. Klikk her for noen forslag.

Opptakskrav

 • Kurset er på masternivå og krever en bachelor for å oppnå studiepoeng (180 studiepoeng) eller tilsvarende.
 • Det er også mulig å søke på bakgrunn på realkompetanse. Minstekravet da er 60 studiepoeng.
 • Utenlandske søkere må dokumentere norskkunnskaper i henhold til NOKUT sitt regelverk.
 • Dersom man ikke oppfyller opptakskravene er det mulig å ta kurset og avlegge eksamen, men man vil da ikke oppnå studiepoeng.

Eksamen

Kurset godkjennes gjennom en fire timers skriftlig eksamensprøve (5 studiepoeng) samt i en likeverdig hjemmeoppgave (5 studiepoeng). 

Med forbehold om endringer.

Påmelding

Lenker

Se alle kurs innen risikostyring og sikkerhetsledelse

Tilbake til Etter- og videreutdanning

Publisert 26.05.2020