MENY

KODING FOR LÆRERE, 5 STUDIEPOENG: En stadig større del av hverdagen vår er knyttet til datateknologi – noe som også preger skolen og undervisning i økende grad. Utviklingen skjer raskt, og det er svært viktig at lærere og lærerstudenter tilegner seg kompetanse på koding, slik at de kan formidle den videre til elevene. Universitetet i Stavanger tilbyr et nybegynnerkurs i programmering (koding) for alle lærere i grunnskolen og lærerstudenter.

Dette kurset lærer deg hvordan programmering kan brukes som verktøy i ulike fag innenfor dagens lærerplaner.

Det vil også hjelpe deg til å komme i gang med programmeringsaktiviteter i eget klasserom. Kurset er relevant for alle klassetrinn, og innholdet har overføringsverdi til f. eks programmering av ulike roboter og annet utstyr som skolen din kan ha skaffet seg.

Du trenger ingen forkunnskaper i programmering, men noe erfaring som lærer vil komme godt med.
Kurset er på 5 studiepoeng.

Forelesere

Forelesere på kurset er Cato Tveit og Nils-Jakob Herleiksplass

Koding er motiverende – og viktig for verdiskapingen i samfunnet

Programmering gir resultater som er visuelle og lar elevene jobbe med digitale medier som de kjenner godt, f. eks spill, nettsider, apper.

I tillegg til å være et verktøy for å lage ting med datamaskinen, gir koding lærere og elever muligheten til å uttrykke seg kreativt med digitale medier. Det skaper nye læringsmetoder og mulighet for å engasjere elevene med verktøy de selv bruker daglig og er naturlig interessert i.

Koding krever systematisk tenking, kreativ problemløsing – og målrettet innsats. Dette gir altså trening i problemløsing som kan overføres til andre fag.

Den digitale teknologien står for større grad av verdiskapingen i samfunnet, og det er få fagområder og yrker som ikke berøres av denne. Utviklingen skjer raskt, og det er forventet at digitale ferdigheter vil få en stadig større plass i læreplanene de kommende årene. Nybegynnerkurset i koding gir derfor lærere og lærerstudenter en mulighet til å være i forkant av utviklingen.

Innhold og emnebeskrivelse

Du får innføring i hva koding er og hvordan koding kan ha betydning for undervisning og læring.

Målet er at lærere skal tilegne seg kunnskap og kompetanse til å kunne lage enkle programmer selv, og til å kunne hjelpe elever til å utvikle slik kompetanse. Kurset er basert på programmeringsspråk, eksempelvis Scratch og Python, som er laget for å formidle de grunnleggende konseptene i programmering.

Etter gjennomført kurs skal du kunne drøfte bruk av koding i skolen ved hjelp av didaktiske teorier og drøfte betydning det kan ha for elevers digitale kompetanse.

Gå hit for å lese emnebeskrivelsen.

Undervisningsdager

Undervisningen gjøres over 12 timer og er lagt til fire ettermiddager slik at det er mulig å delta både for lærerstudenter og lærere som er i arbeid. Programvaren som benyttes er gratis. Deltakerne må ha PC, Mac eller Chromebook  (NB! ikke nettbrett).

Undervisningen foregår kl. 17.00 - 20.00 på disse datoene (tirsdager):

  • 28. januar
  • 18. februar
  • 24. mars
  • 28. april

Sted: Universitetet i Stavanger.
Påmeldingsfrist: 2. januar 2020.

Emneplan med forslag til pensumlitteratur finner du her.

Prisinformasjon

Pris: kr. 5.000,- inklusive undervisning og kaffe/te. Semesteravgift på kr. 740,- kommer i tillegg. Hvis arbeidsgiver skal betale kursavgift ber vi om at du registrerer arbeidsgivers navn og adresse i påmeldingen.

Opptakskrav

Det er kreves ingen forkunnskaper til dette kurset.

Telefon: 51 83 30 41 e-post: evu@uis.no

Påmelding

Lenker

Tilbake til Etter- og videreutdanning

Med forbehold om endringer.

Publisert 03.12.2019