MENY

E-MRS195 Risikostyring. Kurset gir deg en innføring i grunnleggende prinsipper og ideer for styring av risiko og usikkerhet.

Kurset for høsten 2020 er fulltegnet, og påmeldte fra 03.03.20 vil bli satt på venteliste.

10 studiepoeng

Andre sentrale tema er beslutninger under usikkerhet, risikostyringsprosessen og hovedelementer i styrings- og beslutningsprosessen. Kurset bygger på boka ”Risikostyring”, som er skrevet av professor Terje Aven ved Universitetet i Stavanger. 

Kurset er skreddersydd for å kombineres med jobb og kan tas for seg selv eller som del av en erfaringsbasert Master i risikostyring og sikkerhetsledelse

Målgruppe

Kurset presenterer en generell tilnærming til risikostyring, og er nyttig for deltakere fra mange ulike sektorer. Eksemplene har en overvekt av sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Likevel er teorien og prinsippene generelle, og har stor nytteverdi også på andre områder, som for eksempel prosjektstyring.

Innhold

Risikostyring gir deg en innsføring i hva risikostyring er, og etter kurset vil du forstå:

  • Grunnleggende begreper og prinsipper som brukes i risikostyring
  • Risikostyringsprosessen 
  • Hvordan risiko bør kommuniseres
  • Perspektiver på risiko
  • Metoder for å beskrive usikkerhet
  • Teori og metoder fra økonomi og beslutningsanalyse
  • Forsiktighetsprinsippene og føre var-prinsippene
  • Målstyring, risikoaksept og risikoreduksjon (ALARP)
  • Et rammeverk for risikostyring
  • Suksessfaktorer for risikostyringen

Klikk her for å se fagplanen

Forelesningsdager

19-20. august

15. september

4-5. november

Innlevering av prosjekt 16. oktober

Eksamen 16-19. november

Samlingene foregår fra kl 09.00 - 16.00 på Måltidets hus.

Første og siste samling er obligatoriske.

Endring av datoer kan forekomme frem til 15. Februar 2020.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe og felles presentasjon. Muntlig eksamen.

Foreleser

Førsteamanuensis Jon T. Selvik er foreleser og fagansvarlig for kurset.

Litteratur

Aven, Risikostyring. Universitetsforlaget.

Påmelding

 

Du vil kanskje også lese

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning?

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Pendler fra Oslo for å lære risikostyring

Bruk jobben som masteroppgave!

 

Publisert 09.06.2020