MENY

E-BAC001 TJENESTEINNOVASJON OG SERVICEDESIGN: Hvordan forbedrer man en tjeneste og hvordan utvikler man nye tjenester? Kurset Tjenesteinnovasjon og servicedesign gir deg grunnleggende kompetanse på metoder og verktøy som brukes for å skape en best mulig brukerreise med gode tjenesteopplevelser. 10 studiepoeng.

Kurset gir en innføring i teorier, metoder og praksis knyttet til tjenesteutvikling og design. Her får du en praktisk forståelse av hvordan eksisterende tjenester kan forbedres og nye utvikles, basert på avdekking av brukerinnsikt og design av brukerreiser.

Du vil lære hva som gir gode tjenesteopplevelser til brukere og innbyggere, og får en bedre forståelse for hvorfor tjenestedesign blir stadig viktigere i en tid med digitalisering, nye forretningsmodeller og omstilling.

Etter å ha gjennomført kurset vil du ha en grunnleggende kunnskap om designprosessen, fra innsiktgenerering til utvikling av tjenesteløsninger.

Målgrupper

Kurset er en etter- og videreutdanning som passer for ansatte i både privat og offentlig sektor som ønsker økt kunnskap om tjenesteinnovasjon og servicedesign.

Innhold

Kurset lærer deg blant annet å:

  • ta i bruk ulike verktøy for å få innsikt i brukerbehov og brukerreise
  • bruke ulike kreative verktøy for utvikling av nye tjenestekonsepter
  • mestre ulike visualiseringsverktøy og å lage enkle prototyper av tjenestekonsepter og teste dem mot brukergrupper

Les hele emnebeskrivelsen her

Foreleser

Erik Lerdahl er fagansvarlig for kurset. Han er professor i kreativitet og har arbeidet med kreativitet, innovasjon og samhandling i snart 25 år. I 2001 tok han en doktorgrad på kreativt samspill ved institutt for produktdesign ved NTNU.

Lerdahl har ledet en rekke prosjekter på design, tjeneste- og produktutvikling, fremtidsscenarier og innovasjon. Han har også skrevet flere bøker og holder ofte foredrag. Lerdahl har undervist ved flere design- og entreprenørskoler i Europa, og har sitt eget konsulentselskap, Slagkraft.

Undervisningsdager

Kurset er samlingsbasert og kan tas ved siden av jobb. Det holdes tre samlinger á to dager ved Universitetet i Stavanger. Resten av studiene gjøres på egenhånd.

1. samling: 12. - 13. februar 2020
2. samling: 17. - 18. mars 2020
3. samling: 28. - 29. april 2020
Undervisningstiden er vanligvis mellom kl 08:30 - 16:00 (med forbehold om endring).

Undervisningsform

Kurset består av forelesninger, øvingsoppgaver basert på ulike case og gruppearbeid. Metoder og teknikker testes ut i workshops der studentene arbeider på en konkret case.

Det vil også være gjesteforelesere fra næringslivet og designbransjen som forteller om sin praksis og metodiske inngang til tjenesteutvikling og design.

Læringsplattformen Canvas blir benyttet aktivt i undervisningen.

Eksamen

7-dagers hjemmeeksamen som kan løses alene eller i grupper på inntil tre studenter. Eksamensutlevering 9.juni 2020 kl. 10.00, med innlevering 16. juni kl.10.00.
Du må bestå to obligatoriske innleveringsoppgaver i løpet av semesteret for å kunne gå opp til eksamen.

Påmelding


Kontaktpersoner

Fagansvarlig
Erik Lerdahl, professor
Epost: erik.lerdahl@uis.no

Administrativ kontakt og opptak
Karsten Tillerli, seniorrådgiver, UiS EVU
Epost: karsten.tillerli@uis.no
Telefon: 51 83 30 46

Mette Høgsand, seniorkonsulent, UiS EVU
Epost: mette.h.hogsand@uis.no
Telefon: 51833078

Med forbehold om endringer.

Du vil kanskje også lese

Hvordan finansiere etter- og videreutdanning?

Hva skal du med studiepoeng når du allerede har en jobb?

Publisert 02.04.2020