MENY

Generelt vil seminarene gjøre deg i stand til å utfordre og utvikle din arbeidspraksis og dine produkter/ideer i et større fagmiljø. Gjennom seminarene vil vi bidra til å skape en helhetlig forståelse av utfordringene som finnes i tunnelsikkerhetsarbeidet.

På grunn av Corona-situasjonen er kurset blitt utsatt på utbestemt tid. Vi kommer tilbake med nye datoer når situasjonen er med avklart.

Gjennom seminarrekken vil du vil lære om ulike prinsipper for vedlikeholdsplanlegging av tunneler. Du vil kunne forankre egne produkter og ideer om vedlikeholdsplanlegging i en vitenskapelig ramme, og du vil lære å se vedlikeholdsplanlegging som en viktig del av tunnelsikkerhetsarbeidet.

Tema

Dato

Sted

Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet

25. mars

Stavanger

Problematisering av vedlikeholdsplanlegging og praktisk vedlikehold for tunneler

23. april

Stavanger

Ulykker, ulykkesundersøkelser og bruk av risikovurderinger i læringsarbeid og beslutninger, designscenarier testregimer

18. juni

Stavanger

Innovasjon/produkt – overføring av erfaringer, teknologi og systemer i vedlikeholdsstyring til jernbane- og vegtunnelsektoren. Hvordan se dette i en helhet?

20.-21. august

Stavanger

 

Publisert 16.03.2020