MENY

Generelt vil seminarene gjøre deg i stand til å utfordre og utvikle din arbeidspraksis og dine produkter/ideer i et større fagmiljø. Gjennom seminarene vil vi bidra til å skape en helhetlig forståelse av utfordringene som finnes i tunnelsikkerhetsarbeidet.

På grunn av Corona-situasjonen er kurset blitt utsatt på utbestemt tid. Vi kommer tilbake med nye datoer når situasjonen er med avklart.

Gjennom seminarrekken vil du lære om tidligdeteksjon av hendelser for å unngå at de får utvikle seg til ulykker. Seminarrekken vil fokusere på oppdatert kunnskap om automatiserte hendelsesdeteksjonssystemer (Automated Incident Detection – AID) i tunneler, de underliggende teknologiene, operative miljøer, begrensninger og utfordringer. Seminarene vil vektlegge rollene til sensorene, kommunikasjon og avanserte deteksjonsalgoritmer, slik som maksinlæring og «dyp læring».

 

Tema

Dato

Sted

Tunneler som systemer, systemkrav og hvordan effekter av sikkerhetstiltak kan uttrykkes og måles.

24. mars

Stavanger

Designscenarier, selvredningsprinsippet og trafikkstyring i tunneler

7. mai

Stavanger

Ulykker, ulykkesundersøkelser og bruk av risikovurderinger i læringsarbeid og beslutninger

2. juni

Stavanger

 

Innovasjon/produkt – ytelse av tiltakene og diskusjon om rapportene. Hvordan se dette i en helhet?

17.-18. august

Gøteborg

 

 

Publisert 16.03.2020