MENY

Generelt vil seminarene gjøre deg i stand til å utfordre og utvikle din arbeidspraksis og dine produkter/ideer i et større fagmiljø. Gjennom seminarene vil vi bidra til å skape en helhetlig forståelse av utfordringene som finnes i tunnelsikkerhetsarbeidet.

På grunn av Corona-situasjonen er kurset blitt utsatt på utbestemt tid. Vi kommer tilbake med nye datoer når situasjonen er med avklart.

Gjennom seminarrekken vil du lære om bruken av informasjonsteknologier i tunnelsikkerhetsarbeidet. Dette inkluderer samvirkende intelligente transport systemer (Cooperative Intelligent Transport Systems, C-ITS), tunnel-monitorering ved bruk av sensor data og avansert kommunikasjon mellom tunnelinfrastrukturen, VTS-relatert trafikk-monitorering og mellom kjøretøyene selv, ved å bruke et vidt spekter av kjøretøy kommunikasjon (for eksempel V2X) teknologier og paradigmer. Seminarrekken vil vektlegge hvordan C-ITS kan brukes for sikkerhets- og beredskapsarbeid inne i tunneler.

Tema

Dato

Sted

Regulering og utvikling av systemer i tunnelsikkerhet, fokus på ITS/IKT-systemer

31. mars

Stavanger

Designscenarier, selvredningsprinsippet og trafikkstyring i tunneler

5. mai

Stavanger

Ulykker, ulykkesundersøkelser og bruk av risikovurderinger i læringsarbeid og beslutninger

11. juni

Stavanger/Oslo

Innovasjon/produkt – ytelse av tiltakene og diskusjon om rapportene. Hvordan se dette i en helhet?

27.-28. august

Stavanger

 

Publisert 16.03.2020