MENY

10 studiepoeng

Kriser kan utløses av både menneskeskapte- og naturlige hendelser. Kriser kan utvikle seg blant annet som følge av miljøproblemer, klimaendringer, samfunnets avhengighet av komplekse teknologiske systemer, epidemiske utbrudd av smittsomme sykdommer, sviktende matsikkerhet, dårlig samfunnsplanlegging, sviktende tillit til sentrale institusjoner i samfunnet, sosiale og kulturelle motsetninger, mangelfull økonomisk utvikling, fattigdom, osv. 
Vår forståelse av kriser, utvikling og sikkerhet må sees i sammenheng, i en helhetlig tilnærming. Hvordan skal vi praktisk og teoretisk forholde oss til dette? Utviklingen i vår tids kriser har også stor innflytelse på risiko og sikkerhet for den berørte befolkningen i området, samt de organisasjoner som kommer til et kriserammet område for å støtte krisehåndteringen. Hva er viktige kjennetegn for ulike kriser og deres faser? Hva er sammenhengen mellom forebyggende beredskapsarbeid og de ulike krisefasene? Hvilke organisatoriske utfordringer kan man møte i krisehåndtering? Hvordan takler befolkningen og responssystemet disse utfordringene? Hvilke menneskelige reaksjoner kan man forvente å møte i og etter krisesituasjoner?

Dette er noen av spørsmålene og dilemmaene som berøres i dette kurset. 

Klikk her for emneplan

Undervisningsdager

18-19 februar 2021
18-19 mars 2021
 15-16 april 2021 

Eksamen

8.-11. mai 2021

 

Publisert 26.05.2020