MENY

Dette kurset omhandler det som er helt grunnleggende for både for det eksterne regnskapet og det interne regnskapet/økonomistyring i bedrifter og organisasjoner. Dette er normalt det første kurset studentene møter innen fagområdet regnskap og bedriftsøkonomi.

Nettbasert kurs på 5 studiepoeng

Dette kurset er det første i en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører dette kurset først, før du eventuelt tar noen av de andre.

Kurset gir grunnleggende kjennskap til hovedbestemmelsene i bokføringsloven og regnskapsloven, og du får vite sammenhengen mellom transaksjonenenes innvirkning på resultat, balanse og likviditet

Kurset gir en grunnleggende innføring i regnskapsarbeid i form av bokføring av enkle, men viktige transaksjoner. Ulike kontotyper og regnskapsmessige registreringer gjennomgås og illustreres. Også kontoplansystematikken som anvendes i norske bedrifter, blir belyst.

Videre behandles regnskapsavslutningen. Før regnskapet kan avsluttes, må en del regnskapsposter vurderes særskilt og tilleggsposteringer må gjennomføres. Hovedreglene for slike vurderinger gjennomgås.

Eksamen:

Kurset har en 6 timers digital hjemmeeksamen. Du kan selv velge eksamenstidspunkt som passer deg:

  • 12. oktober
  • 7. desember

Arbeidsformer:

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil bli tatt opp, slik at studentene kan studere disse i etterkant. Møtene vil skje ca fire og to uker før eksamen.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også dekke norskkravet.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert. 

Litteratur:

Hoff m.fl.: Grunnleggende regnskap 1. Siste utgave. Universitetsforlaget

Tilgang til kurset:

Kursdeltakerne kan melde seg på nedenfor, men de vil først få tilgang til kurset senest 5. august. Det er også mulig å melde seg på kurset utover høsten.

Publisert 10.08.2020