MENY

I en verden der endringene skjer fortere og fortere, stilles det krav til at bedrifter har velfungerende planleggingssystemer i form av ulike typer bedrifter. I dette kurset vil både tradisjonelle budsjetteringsmetoder og nye metoder bli behandlet.

Nettbasert kurs på 5 studiepoeng

Dette kurset er det andre i en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører Grunnleggende regnskap og årsavslutning først, før du eventuelt tar noen av de andre.

Kurset gir grunnleggende kjennskap til finansielle og ikke-finansielle prestasjonsmål, og gjør deg i stand til å vurdere fordeler og ulemper med disse. Du får også en innføring i nyere ideer og verktøy for planlegging, oppfølging og kontroll.

Kurset gir en en grunnleggende innføring i hvordan budsjettarbeid kan gjennomføres i praksis, og formålet med budsjetter og nyere måter å budsjettere på. I tillegg får studenten trening i å lage budsjetter basert på ulike budsjettforutsetninger og man vil vurdere realismen i de ulike budsjettene.

Budsjettarbeidet vil bli sett i sammenheng med tradisjonell økonomistyring og virksomhetsstyring.

Anbefalte forkunnskaper:

Det anbefales at man har grunnleggende kunnskaper om finansregnskapet og kalkulering.

Man må beherske grunnleggende funksjoner Excel.

Eksamen:

Kurset har en 6 timers digital hjemmeeksamen. Du kan selv velge eksamenstidspunkt som passer deg:

  • 13. oktober
  • 8. desember

Arbeidsformer:

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil bli tatt opp, slik at studentene kan studere disse i etterkant. Møtene vil skje ca fire og to uker før eksamen.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også dekke norskkravet.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert. 

Litteratur:

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 2 og Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Siste utgave. Universitetsforlaget.

Tilgang til kurset:

Kursdeltakerne kan melde seg på nedenfor, men de vil først få tilgang til kurset senest 5. august. Det er også mulig å melde seg på kurset utover høsten.

Publisert 10.07.2020