MENY

I dette kurset tar vi utgangspunkt i årsregnskapene til bedrifter og gjennomfører ulike analyser av den økonomiske situasjonen. Hensikten er at bedriften både skal kunne vurdere seg selv og sin egen utvikling og den skal kunne sammenligne seg med bedrifter i for eksempel samme bransje.

Kurset er stengt for påmelding, men vil senere bli lagt ut som betalingskurs på våre nettsider.

Nettbasert kurs på 5 studiepoeng

Dette kurset er det tredje i en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører Grunnleggende regnskap og årsavslutning først, før du eventuelt tar noen av de andre.

Kurset setter deg i stand til å forstå hva de enkelte nøkkeltallene forteller, og hva de ikke sier noe om.Du skal kunne forstå hvordan man kan bruke nøkkeltall som grunnlag for beslutninger, deriblant modellen for utsatt skatt.

Det vil bli lagt mye vekt på vurdering av ulike balanseposter som grunnlag for analyse. Deretter blir ulike analyser av regnskapet presentert. Som hjelp i arbeidet vil vi bruke tallmateriale fra proff.no.

Studenten vil ha to roller i dette kurset. På den ene siden vil man være produsent av analyser og på den andre siden skal man kunne analysere og vurdere de analysene som er produsert.

Eksamen:

Kurset har en 6 timers digital hjemmeeksamen. Du kan selv velge eksamenstidspunkt som passer deg:

  • 14. oktober
  • 9. desember

Arbeidsformer:

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil bli tatt opp, slik at studentene kan studere disse i etterkant. Møtene vil skje ca fire og to uker før eksamen.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også dekke norskkravet.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, og vi tar fortløpende opptak frem til kurset er fullt.

Litteratur:

Hoff m. fl.: Grunnleggende regnskap 2. Siste utgave. Universitetsforlaget

 

Publisert 06.10.2020