MENY

Dette emnet er helt grunnleggende i arbeidet med økonomistyring i bedrifter. Man vi lære hvordan en bedrifts kostnadsstruktur og inntektsstruktur er. Videre behandles ulike former for kalkyler. Kalkyler er grunnsteinene når det gjelder prissetting, vurdering av lagerverdier og innkjøpsbudsjetter. I emnet arbeides det også med avviksbehandling – hva må bedriften gjøre når virkeligheten (regnskapet) avviker fra kalkylene.

Kurset er stengt for påmelding, men vil senere bli lagt ut som betalingskurs på våre nettsider.

Nettbasert kurs på 5 studiepoeng

Dette kurset er det fjerde i en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører Grunnleggende regnskap og årsavslutning først, før du eventuelt tar noen av de andre.

Emnet gir først en innføring i det som kalles kostnads- og inntektslære. Sentrale begreper her er grensekostnader og grenseinntekter. Hoveddelen av emnet handler om å forstå og kunne gjennomføre kalkyler, oppfølging av regnskap basert på kalkyler og ikke minst behandling av avvik. Hva må bedriften fortsette med og hva bør den endre i kommende perioder. Du får også kunnskaper om ulike prinsipper for produktkalkulasjon, i tillegg til de ulike kostnads- og inntektsbegrepene.

Eksamen:

Kurset har en 6 timers digital hjemmeeksamen. Du kan selv velge eksamenstidspunkt som passer deg:

  • 15. oktober
  • 10. desember

Arbeidsformer:

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil bli tatt opp, slik at studentene kan studere disse i etterkant. Møtene vil skje ca fire og to uker før eksamen.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også dekke norskkravet.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, og vi har løpende opptak til kurset er fulltegnet.

Anbefalte forkunnskaper:

Grunnleggende ferdigheter i bruk av Excel.

Litteratur:

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 2 og Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Siste utgave. Universitetsforlaget.

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 1 og Arbeidsbok til Økonomistyring 1. Siste utgave. Universitetsforlaget.

 

Publisert 06.10.2020