MENY

Dette emnet tar for seg en rekke beslutningsproblemer som en bedrift må forholde seg til. Beslutninger tas på grunnlag av rene økonomiske vurderinger kombinert med bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

Nettbasert kurs på 5 studiepoeng

Dette kurset er det femte i en serie på fem emner med tema innen regnskap og bedriftsøkonomi. Hvis du har liten erfaring med fagområdet fra før, anbefaler vi at du gjennomfører Grunnleggende regnskap og årsavslutning først, før du eventuelt tar noen av de andre.

Gjennomgående i dette kurset er at man ser på hvordan ulike problemstillinger kan løses med utgangspunktet i hva som er kortsiktig økonomisk lønnsomt. Problemstillingene diskuteres deretter i lys av bedriftens samfunnsansvar, etikk og bærekraft.

For å kunne løse denne typen problemer er det helt avgjørende at man er i stand til å vurdere hvilke inntekter og kostnader som skal tas med i vurderingene.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor). Søkere til universitet og høgskoler må også dekke norskkravet.

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert. 

Eksamen:

Kurset har en 6 timers digital hjemmeeksamen. Du kan selv velge eksamenstidspunkt som passer deg:

  • 16. oktober
  • 11. desember

Arbeidsformer:

Det er laget digitale læremidler til de ulike temaene, og i tillegg kan studenten selv gjennomføre tester for å kontrollere om man behersker stoffet.

Det vil bli gjennomført to digitale møter med varighet på 1,5 timer hver. Møtene vil bli tatt opp, slik at studentene kan studere disse i etterkant. Møtene vil skje ca fire og to uker før eksamen.

Opptakskrav:

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor).

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert. 

Anbefalte forkunnskaper:

Man bør beherske grunnleggende funksjoner Excel. I tillegg vil det være en fordel å ha grunnleggende kunnskaper om kostnads- og inntektslære.

Litteratur:

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 2 og Arbeidsbok til Økonomistyring 2. Siste utgave. Universitetsforlaget.

Hoff og Helbæk: Økonomistyring 1 og Arbeidsbok til Økonomistyring 1. Siste utgave. Universitetsforlaget.

Tilgang til kurset:

Kursdeltakerne kan melde seg på nedenfor, men de vil først få tilgang til kurset senest 5. august. Det er også mulig å melde seg på kurset utover høsten.

Publisert 10.07.2020