MENY

E-BA250 Måltidsglede og samhandling, 5 studiepoeng. Dette nettbaserte kurset øker kompetansen innen mat- og måltidsarbeid for personer som jobber på sykehjem eller opp mot hjemmeboende eldre. Kurset har nå ny oppstart 14. september 2020.

Feilernæring og underernæring i norske sykehjem og hos hjemmeboende eldre er fortsatt en betydelig utfordring. Å optimalisere ernærings- og måltidsarbeid hvor beboerens behov oppfylles krever høy faglig kompetanse, innsikt i beboernes behov og samarbeid på tvers av fagområder.

I skjæringspunktet mellom helsefaglig kunnskap, ernæring, måltidskunnskap, aktivitet og service, ligger det helhetlig og tverrfaglig kunnskap – og dette er innfallsvinkelen til kurset.

Kurset er utviklet på oppfordring fra regjeringen. Les mer her.

Etter å ha fullført kurset vil du blant annet ha lært om:

1. Måltidets ulike roller

  • Måltidskunnskap
  • Måltidsopplevelser

2. Helsefaglige utfordringer/kunnskap

  • Dysfagi, medisinbruk, demens, allergier og munnhelse

3. Serviceledelse

  • Serviceleveranse, serviceorganisering, synlig og usynlige sider ved service

4. Tverrfaglig samarbeid

  • Samarbeid mellom ulike aktører i måltidsarbeid

5. Appetittskapende aktiviteter

  • Trening og andre aktiviteter

Les hele emnebeskrivelsen her.

Målgruppe

Kurset passer for ulike aktører rundt sykehjemsbeboeren og personer som jobber med hjemmeboende eldre.

Undervisningsform og oppstart

Kurset er nettbasert, med over 30 videoforelesninger, som er tilgjengelig digitalt på undervisningsplattformen Canvas.

Undervisningen er tilrettelagt for at studentene skal kunne arbeide ved siden av nettstudiet.

Kurset starter: 14. september 2020

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søkere som ikke oppfyller kravene, kan likevel følge kurset og motta kursbevis.

Det kreves ikke forkunnskaper.

Vurdering/eksamen

Hjemmeeksamen med et aktuelt tema på ca. 1500 – 2000 ord. Vurdering: Karakter A-F.  Et arbeidskrav (refleksjonsnotat på 1-2 sider dvs- 300-600 ord) må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamensperiode: 20. november 2020 kl.12.00 til 4. desember 2020 kl.12.00 (digital hjemmeeksamen)

Dersom man ikke tar eksamen, utstedes kursbevis ved fullført studium.

Foreleser

Kai Victor Hansen er førsteamanuensis ved Norges hotellhøgskole ved det samfunnsvitenskapelige fakultet på Universitetet i Stavanger. Han har en doktorgrad i Måltidskunnskap og MSc i International Hotel and Tourism Administration.

Han er for tiden opptatt med undervisning, forskning og metodisk utvikling innen måltidsopplevelser, eldre og livskvalitet, restaurantledelse, forbrukeratferd, salg og markedsføring. Hans siste publikasjoner har fokusert på eldre mennesker på både sykehus og sykehjem.

Pris

Kr. 7.000,- inklusive veiledning på nett før eksamen og eksamensgjennomføring.

Kontaktpersoner

Karsten Tillerli, karsten.tillerli@uis.no, 51833046, 404078378

 

 

Med forbehold om endringer.

Publisert 17.06.2020