MENY
Kurset er gratis i pilotfasen. Hver deltaker må selv betale semesteravgift på kr 715,-, og utgifter til pensumlitteratur.
(Senere vil kurset tilbys med en kostnad på kr 20.000,-).
Publisert 13.07.2020