MENY

Norsk Hotellhøgskole (Universitetet i Stavanger) tilbyr et nettbasert kurs i serviceledelse, særlig tilrettelagt for ansatte innen hotell- og reiselivsnæringen.

5 studiepoeng

Kursinnhold

Dette kurset er det første av to kurs og har fokus på arbeidsmiljø og serviceledelse.

Det er perfekt for deg som har eller ønsker en karriere innenfor hotell- og reiselivsnæringen. Kurset fokuserer på serviceytelser i gjestereisen, og motto i kurset er at «glade medarbeidere skaper glade gjester».  Du vil derfor lære om hva som påvirker et arbeidsmiljø på godt og vondt, betydningen av ulik organisering og ledernes fokus og arbeidsoppgaver. 

Kurset bygger på et aktørperspektiv som betyr at vi fokuserer på hva ledere og medarbeidere kan bidra med for å skape trivsel og vekst på arbeidsplassen og gode serviceopplevelser for hotellets gjester.

Emneplanen finner du her

Målgruppe

Kurset er en etter- og videreutdanning som spesielt passer for ansatte i hotell og reiselivsnæringen

Vurdering/eksamen

Dette er et nettbasertkurs på bachelornivå. Du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng.

Med studiepoeng: Hjemmeeksamen, todelt.

Foreleser

Førsteamanuensis Truls Engström

Undervisningssted og -datoer/undervisningsform hvis nettbasert

Oppstart uke 39. Undervisningen er nettbasert. Kurset består av 5 moduler med flere nettbaserte temaforelesninger, casediskusjoner og øvelsesoppgaver/tester. 

Pris

Kurset er gratis for alle, men semesteravgift på kr. 715,- må betales samt pensumlitteratur. 

Opptakskrav 

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor).

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert.

Påmelding

Publisert 08.07.2020