MENY

Norsk Hotellhøgskole (Universitetet i Stavanger) tilbyr et nettbasert kurs i serviceledelse, særlig tilrettelagt for ansatte innen hotell- og reiselivsnæringen.

5 studiepoeng

Dette er det første av to kurs innen grunnleggende økonomiforståelse i organisasjoner. Kurset har utgangspunkt i generelle forretningsmodeller innen tertiærnæringene og behandler økonomien ved drift av konkurranseutsatte virksomheter, både i et helhetsperspektiv og spesifikt for produkter innen service- og tjenesteyting. Betydningen av økonomiske marginer, hvordan disse beregnes, skjerpes og endres, er vesentlig. Emnet har en systemanalytisk tilnærming hvor endring over tid er en viktig del. I denne sammenheng er det også vesentlig med løpende resultatmålinger for styring av virksomhet så vel som økonomi.

Emneplanen finner du her

Målgruppe

Kurset er en etter- og videreutdanning. Det passer for de fleste innen små og mellomstore service- eller tjenesteytende organisasjoner, men også ansatte i større organisasjoner vil ha godt utbytte av helhetsbildene og det å kunne se prinsipielt på ulike nivåer i økonomisk virksomhet.

Vurdering/eksamen

Dette er et nettbasertkurs på bachelornivå. Du velger selv om du vil ta det med eller uten 5 studiepoeng.

Med studiepoeng: Hjemmeeksamen, todelt.

Foreleser

Dag Osmundsen

Undervisningssted og -datoer/undervisningsform hvis nettbasert

Oppstart uke 39. Undervisningen er nettbasert. Kurset består av 5 moduler og øvelsesoppgaver. 

Pris

Kurset er gratis for alle, men semesteravgift på kr. 715,- må betales samt pensumlitteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse (se nedenfor).

Vedr. realfagskompetanse: Søkere som er 25 år eller mer, og som ikke kan dokumentere generell studiekompetanse, har krav på å få vurdert om de er studiekvalifisert på bakgrunn av realkompetanse. Universitetet i Stavanger har selv myndighet til å vurdere hva som er nødvendige kvalifikasjoner. Ta kontakt med oss på evu@uis.no for nærmere informasjon.

Kurstilbudene vil være for alle som oppfyller opptakskravet, men ved fulltegnet kurs vil helt eller delvis ledige/permitterte bli prioritert.

Påmelding

Publisert 08.07.2020