MENY

Kurset er rettet mot lærere, spesialpedagoger og andre som jobber med barn og unge, og gir økt kunnskap, forståelse og metoder knyttet til mestring og mestringsopplevelser.

15 studiepoeng

Kunnskap om mestring og mestringsstrategier er viktig og nyttig for alle yrkesgrupper som arbeider med barn og unge. 

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene kunne:

  • Beskrive og drøfte atferd og utforme konstruktive tiltak til god mestring
  • Redegjøre for læringsteorier knyttet til mestring og anvende disse
  • Definere problemstilling, metode og gjennomføre tiltak rettet mot elevgruppen

Beskrivelse av studiet

  • Bidra til å øke kunnskapen og forståelsen blant lærere om mestring og mestringsstrategier
  • Bidra til å styrke lærerrollen/ og andre yrkesgrupper med barn og unge som målgruppe
  • Bidra til å gi et verktøy til å implementere kunnskapen om læring og mestringsopplevelser i skolen

Bakgrunn

Psykiske lidelser er både nasjonalt og globalt en av våre største helseutfordringer. På WHO's liste over de ti viktigste globale helseutfordringer utgjør ulike psykiske lidelser fire av disse: bipolar lidelse, schizofreni, angst/posttraumatiske lidelser og spiseforstyrrelser.

Psykiske vansker gjenspeiler seg også i den øvrige elevpopulasjon, slik at stadig flere er i faresonen eller har et manifestert problem. En ytterligere utfordring er endringene i det flerkulturelle samfunn og at skolen skal favne alle.

Målgrupper

Studiet er beregnet for lærere/kontaktlærere, rådgivere, spesialpedagoger, sosialpedagoger i grunnskole og videregående opplæring, forskole/barnehagelærere samt miljøterapeuter og ansatte i skolehelsetjenesten. Studiet passer og for medarbeidere i kultur og fritidssektoren.

Innhold

Del 1 (60%): Faglig fordypning/forståelse/forebygging/mestring
Del 2 (25%): System/samfunn/antistigma
Del 3 (15%): Kommunikasjon/relasjon/organisering/implementering

Datoer

28. - 29. august 2020
13. - 14. november 2020
22. - 23. januar 2021
12. mars 2021

Klikk her for fagplan.

Klikk her for foreløpig timeplan

Eksamen

5 dagers hjemmeeksamen 19. - 23. april 2021

Fire moduler

Psykisk helsepedagogikk består av fire moduler. Du velger selv hvor mange du vil ta, og i hvilken rekkefølge.

Med forbehold om nok påmeldte til å starte modulen.

Praktisk gjennomføring

Det er nødvendig med egen PC for å kunne gjennomføre kurset. Det er en fordel om dette er en privat PC, fordi din jobb-PC kan ha installert brannmurer eller andre sikkerhetsbegrensninger som kan hindre deg i å logge på UiS sine digitale løsninger eller plattformer.

Publisert 22.06.2020