MENY
For å bli opptatt til studiet må søker tilfredsstille kravene i § 2a i Regler for opptak og rangering til mastergradsstudier ved UiS. Dette innebærer oppnådd bachelorgrad, cand.mag.-grad, annen grad eller utdanningsløp av minimum 3 års omfang (180 studiepoeng) eller tilsvarende utdanning i helse-/sosialfag.

Det stilles krav til at søkere har minimum 2 års relevant klinisk erfaring.

Det forutsettes også at studentene er i relevant klinisk praksis under hele utdanningen, enten individualterapeutisk eller miljøterapeutisk ut fra studieretning som velges. Garanti fra arbeidssted om relevant praksis skal legges ved søknaden. Videreutdanning i psykisk helsearbeid eller tilsvarende er ønskelig.
Publisert 03.02.2020