MENY

Avdeling for folkehelse

Overordnet mål for avdelingen er å bidra til helsefremming og forebygging av akutte og langvarige helseplager og deltagelsesutfordringer i skole og arbeidsliv.

Avdeling for folkehelse har fokus på deltagelse og egenhåndtering av sykdom. Vi bidrar til kunnskap for å forstå helse, sykdom og deltagelsesutfordringer, og hvordan personer med langvarige helseplager opplever å mestre og leve med disse.

Avdelingen har fokus på intervensjoner i utdanning, forskning, formidling og innovasjon. Kompetansen dekker utvikling av kunnskap om effekter for bedre helse og økt deltagelse, samt kost/nytte på samfunns- og gruppenivå, og hvordan tjenester oppleves på individnivå. Avdelingen utfører helseforskning og velferds- og helsetjenesteforskning, tverrvitenskapelig og tverrfaglig. Brukermedvirkning i forskning og samproduksjon av kunnskap er sentrale aspekter ved avdelingens arbeidsmåter, og muliggjør implementering.